PO-Raad, VO-raad en VNG maken afspraken over onderwijshuisvesting

Bron: PO-Raad | Utrecht | Nederland

Door een aantal tekortkomingen in het huidige huisvestingsstelsel wordt publiek geld op dit moment inefficiënt ingezet voor onderwijshuisvesting. De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben daarom de handen ineengeslagen en presenteren een gezamenlijk plan waarmee ze deze knelpunten willen wegwerken. Het plan is deze week naar staatssecretaris Dekker (Onderwijs) gestuurd.

Op dit moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwbouw van schoolgebouwen en scholen voor het onderhoud. Over renovatie zijn echter geen wettelijke afspraken gemaakt. Daarnaast ontbreken er regels die bepalen wie verantwoordelijk is voor vervangende nieuwbouw en verbiedt de wet schoolbesturen om onderwijsgeld te investeren in de nieuwbouw van scholen. Het gevolg hiervan is dat het huidige tempo waarmee scholen in Nederland worden aangepast of vervangen te laag is, zo wees het rapport van de Algemene Rekenkamer eerder dit jaar uit. Lees hier het volledige bericht.

Gaat u aan de slag met ver- of nieuwbouw? Het Kwaliteitskader Huisvesting helpt u op weg! 
Het Kwaliteitskader voor Primair Onderwijs is bijgesteld en financieel doorgerekend op basis van actuele prijzen. Het kader is nu ook toepasbaar op het Speciaal Onderwijs en het verwijst naar “PvE Frisse Scholen”, “GPR Gebouw” en de Arbowetgeving. Op deze pagina bekijkt u de versies voor PO en VO en de financiële paragrafen.

22/12/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd