Prijsbijstelling normbedragen onderwijshuisvesting 2017

De normbedragen voor onderwijshuisvesting zijn geïndexeerd. De VNG rekent deze cijfers jaarlijks voor u uit bij wijze van collectieve dienstverlening. De systematiek van de prijsbijstelling van de normbedragen onderwijshuisvesting is vastgelegd in bijlage IV deel B van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

Investeringen
De normbedragen 2017 zijn bepalend voor de investeringen die worden opgenomen in het programma 2017, respectievelijk uit voorgaande programma’s die in uitvoering worden genomen in het jaar 2017, voor zover de vergoeding niet wordt gebaseerd op de feitelijke kosten.

Normvergoedingen
Op basis van de in de modelverordening en de beleidsregel ‘Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair en (voortgezet) speciaal onderwijs'zijn de normvergoedingen als volgt aangepast:
- bouwkosten: minus 3,56 %
- eerste inrichting: minus 0,34 %
- materiële instandhouding lokalen bewegingsonderwijs: 0,20% Lees hier het volledige bericht.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten | Den Haag | Zuid-Holland

Binnenkort beschikbaar: vernieuwde financiële paragraaf Kwaliteitskader PO
OranjeVink_RuimteOK-klein.jpgDe formule die de VNG voor deze berekening gebruikt heeft geen relatie met de hedendaagse kwaliteitseisen en kostenontwikkeling voor onderwijshuisvesting. VNG gaat er vanuit dat gemeenten zelf voor een prijsbijstellingssystematiek kiezen. Steeds meer gemeenten doen dit, omdat het over het algemeen bekend is dat gemeenten met sterk verouderde normen niet kunnen voldoen aan hun zorgplicht.  Om die reden is destijds samen met de PO-Raad en VNG het Kwaliteitskader Huisvesting ontwikkeld. Samen met de PO-Raad en VNG wordt gewerkt aan de actualisatie van de financiële paragraaf Kwaliteitskader PO.

Steeds meer gemeenten passen de bovenstaande formule niet langer toe in de eigen verordening. Gemeente Waddinxveen en gemeente IJsselstein hebben deze normvergoeding losgelaten en gezamenlijk met de schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan opgesteld. Nieuwsgierig hoe zij dit hebben aangepakt? Bekijk deze voorbeelden hier!

Gemeente Waddinxveen en gemeente IJsselstein lichten dit toe op onze kennisdag 'Grip op Kwaliteit' op 29 november!

> Bekijk het programma!

24/10/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd