Richtlijn Gezonde Architectenselecties

BNA, branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus | Amsterdam | Nederland

BNA publiceerde de Richtlijn Gezonde Architectenselecties. Doel van de richtlijn is de financiële en creatieve uitputtingsslag van de architectenbranche een halt toe te roepen. Fred Schoorl, BNA-directeur: “Gemeenten, scholen, het rijk, aannemers ondersteunen deze richtlijn om de perverse werking tegen te gaan. Dit betekent dat er een gemeenschappelijke ambitie is om de praktijk van het aanbesteden structureel te verbeteren. Dit is een doorbraak. We willen nu met elkaar een ‘Nieuw Normaal’.”

Architecten laten selecties steeds vaker liggen
De branchevereniging signaleert al jaren dat de tenderkosten de pan uitrijzen. Het is voor bureaus geen verdienmodel meer, ook voor sommige opdrachtgevers is dit steeds vaker het geval. Onlangs berichtte de BNA dat architectenbureaus EU aanbestedingen steeds vaker links laten liggen. Ontwikkelingen die de marktwerking schaden. De Richtlijn wil deze situatie structureel verbeteren.

Richtlijn geeft helderheid
Opdrachtgevers vinden het vaak lastig om de juiste uitvraag te kiezen – wat heb je nodig om een architect te selecteren? – en hebben geen idee hoeveel tijd en geld een inschrijvende architect daar aan kwijt is. Die inspanning wordt stelselmatig veel te laag ingeschat. De Richtlijn Gezonde Architectenselecties geeft helderheid. Het verschaft inzicht in de voor- en nadelen van mogelijke uitvragen, maakt de inschrijfkosten inzichtelijk en doet een voorstel om tot een redelijke inschrijfvergoeding te komen. Lees hier het volledige bericht.

Ruimte-OK is door de BNA gevraagd feedback te geven op een concept-versie. De richtlijn is beknopt en helder beschreven en sluit aan op de praktijk van architectenselecties in de scholenbouw. Op basis van de richtlijn kan een gemeenten of schoolbestuur in zijn rol als opdrachtgever met zijn adviseur een gezamenlijk beeld vormen ten aanzien van het te doorlopen proces rondom de architectenkeuze. Bekijk de richtlijn hier.

09/12/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd