Ruimte-OK werkt samen in Werkplaats Kindcentra

Ruimte-OK is mede-initiatiefnemer van de Werkplaats Kindcentra. Hoe ontwikkel je een kindcentrum? Welke stappen kun je nemen? Welke vragen en knelpunten kom je tegen?

De Werkplaats Kindcentra is een samenwerkingsverband van professionele en deskundige organisaties. In de Werkplaats kindcentra bundelen zij denkkracht, verbeelding, kennis en ervaring. De Werkplaats stelt zichzelf de volgende doelen:

  • De partners van de werkplaats kindcentra delen kennis om vraagstukken op te lossen.
  • In coproductie werken zij aan het oplossen van praktische vraagstukken vanuit het veld.
  • De werkplaats deelt de inzichten met het veld, zodat anderen hiervan kunnen profiteren.

Meer informatie over de Werkplaats Kindcentra? Kijk dan eens op www.werkplaatskindcentra.nl

 

13/10/2015 / Ruimte-OK
Gerelateerd