Ruimte voor nieuwe borgstellingen kinderopvang

Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft de afgelopen jaren een aanvraagstop moeten hanteren voor borgstellingsaanvragen. Inmiddels is er weer beperkte financiële ruimte om investeringen in de kinderopvang met nieuwe borgstellingen te ondersteunen. Het gaat om € 3 miljoen in totaal.

De sector verkeert nog steeds in een kwetsbare positie en de nieuwe borgstellingscapaciteit is beperkt. Daarom gelden er, naast de bestaande afspraken, een aantal aanvullende regels.

  • De maximale hoogte per aanvraag en per aanvrager bedraagt € 250.000.
  • De maximale looptijd van de borgstelling bedraagt in de regel 10 jaar.
  • Aanvragen dienen betrekking te hebben op nieuwe investeringen; aanvragen in verband met continuïteitsvraagstukken kunnen vooralsnog niet in behandeling genomen worden.

Voor een nieuwe borgstelling gelden de volgende tarieven

  1. Beoordelingsbijdrage: € 2.000 per aanvraag.
  2. Afsluitprovisie: 3% met een minimum van € 500 per borgstelling.
  3. Risicobeheerbijdrage: 0,5% van de actuele stand van de borgstelling, met een minimum van € 500, jaarlijks vanaf het 1e kalenderjaar na afgifte van de borgstelling.
25/06/2015 / Ruimte-OK
Gerelateerd