Schoolkind snakt naar frisse lucht in lokalen

Honderden scholen hebben tonnen betaald voor hightech-ventilatiesystemen die niet werken. Scholieren zitten vaak in een bedompt lokaal. Filters en batterijen worden niet op tijd vervangen en storingen niet opgemerkt of opgelost. Of de ventilatie maakt te veel herrie, waardoor leraren het systeem uitzetten of de ramen openen.

Honderden basis- en middelbare scholen hebben hightech-ventilatiesystemen, maar de leerlingen zitten lang niet altijd in een fris lokaal. "Scholen kunnen er niet goed mee uit de voeten,'' stelt Marco van Zandwijk, van het landelijk kenniscentrum Ruimte-OK. Het ontbreekt onderwijsorganisaties meestal aan kennis over het gebruik en beheer van de technische snufjes. Lees hier verder. 

Bron: Algemeen Dagblad | Rotterdam

Hoe realiseert u een goed binnenklimaat?
Ruimte-OK hanteert in het Kwaliteitskader Huisvesting een aantal kwaliteitscriteria voor een goede luchtkwaliteit. Deze kwaliteitscriteria bieden een houvast bij het formuleren van ambities of prestatie-eisen ten aanzien van het binnenklimaat. Naast goede tips, interessante feitjes en andere belangrijke informatie vindt u deze terug op de pagina's over luchtverversing en luchtkwaliteit.

Bent u een Frisse School en wilt u toetsen of de eisen uit uw PvE daadwerkelijk gehaald worden? Doe dan de Frisse Scholen Toets. En wilt u uw tips met anderen delen? Meld dan uw praktijkervaring bij Green Deal Scholen. 

01/04/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd