Sectoren slaan handen ineen om vastgoed te verduurzamen

Vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid voor het Onderwijs, hebben vijf kennisorganisaties uit verschillende sectoren aangekondigd hun krachten te bundelen met als doel in 2030 49% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990.

We richten ons op vastgoed in onderwijs, sport, zorg, monumenten en musea. Onder de naam Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed gaan we concreet aan de slag om instellingen en organisaties te helpen bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Wij gaan actief kennis uitwisselen, goede voorbeelden delen en innovaties aanjagen om zo bestuurders en gebouweigenaren in deze sectoren te ondersteunen.

Ruimte-OK is een van de zes kennisorganisaties. Wij gaan in directe afstemming met de PO-Raad, VO-raad, VNG en het ministerie van OCW, aan de slag met de kwaliteitsopgave die er ligt voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Het programma kent een grote ambitie, waar Ruimte-OK zich graag voor inzet.

“Een onderwijsgebouw is pas echt duurzaam als er optimaal in geleerd en lesgegeven kan worden. Waar het binnenklimaat op orde is en het gebouw functioneel past bij de onderwijskundige visie (nu en in de toekomst) van de school” aldus Marco van Zandwijk - Ruimte-OK.

Directe ondersteuning voor onderwijs
Om te zorgen dat u met de kwaliteitsopgave en verduurzaming van de onderwijshuisvesting aan de slag kunt gaan, ligt de focus op directe ondersteuning. Dit doen we onder andere door uitvoering van diverse activiteiten zoals fase 0 gesprekken, (door)ontwikkelen van handreikingen, tools en kennis, delen van praktijkvoorbeelden, informeren over innovaties en hulp bij financiering.

Nieuwsgierig?
Hier vindt u meer informatie over het programma Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed . Heeft u direct al vragen of ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op via info@ruimte-ok.nl of 085 - 303 26 02

Meer informatie

10/10/2019 / Ruimte-OK
Gerelateerd