SER-advies: Gelijk goed van start

Voorzieningen voor jonge kinderen zijn niet alleen een belangrijk arbeidsmarktinstrument; zij leveren ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen. Dat is de conclusie die de raad trekt na nauwkeurige bestudering van (mogelijke) effecten van kindvoorzieningen op de arbeidsparticipatie van ouders en de ontwikkeling van kinderen. Vanwege deze effecten loont het om gericht te investeren in deze voorzieningen.

De raad pleit op de lange termijn voor een ‘universeel systeem’ van kindvoorzieningen met extra ondersteuning van kinderen met een achterstand. Daartoe formuleert de raad in dit advies een aantal belangrijke actiepunten voor de komende kabinetsperiode (de middellange termijn) en de korte termijn. Dit advies is een visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen. Lees hier het volledige bericht. 

Agendatip:  Kindvak 2016 - 28, 29 & 30 januari
Kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg zijn meer dan ooit in beweging. Nieuwe ontwikkelingen, zoals passend onderwijs, peuterscholen en Integrale Kind Centra, zijn sinds 1 januari 2015 een feit. Een uitdaging voor wie met kinderen werkt! Want: welke consequenties hebben al die transformaties in de praktijk? Meer informatie over de KindVak 2016 vindt u hier.

25/01/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd