Symposium Integraal Huisvesting Plan

IVVD| Goudriaan| Zuid-Holland

Gemeenten en schoolbesturen delen de verantwoordelijkheid voor zo’n 10.000 schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs, maar niet over de inzet van de middelen waar zij ieder apart over gaan. Vele gemeenten reageren nog ad hoc op de aanvragen van de schoolbesturen. Voorzieningen voor verschillende scholen worden vaak afzonderlijk beoordeeld en niet in de tijd op elkaar afgestemd.

Wettelijke verplichting

Door de opname van het Integraal Huisvesting Plan in de wet ontstaat een verplichting voor gemeenten om samen met de schoolbesturen een IHP voor tenminste 15 jaar op te stellen. Een uitgelezen kans om gezamenlijk doelmatig te opereren voor de lange termijn.

Meer samenwerking

Het IHP zal samen met de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) de basis leggen voor een langjarige planning van investeringen in onderhoud, renovatie en nieuwbouw, maar voorziet ook in sluiting en/of sloop als daar bijvoorbeeld door krimp of door duurzaamheidseisen aanleiding toe is. De verwachting is dat het IHP tot meer samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen zal leiden om de vele uitdagingen waar zij voor staan samen op te pakken.

Neem deel

Speel in op de ontwikkelingen rond het Integraal Huisvesting Plan. Laat u inspireren en informeren, ontmoet uw collega’s en deel ervaringen!
 

Lees hier het volledige nieuwsbericht

 

11/04/2019 / Extern nieuws
Gerelateerd