Onze tips voor uw bezoek aan de Onderwijsvastgoed Dag 2018

Logo_Onderwijsvastgoed_Dag_230_150.jpg

Nog even en dan is het zover. Dinsdag 25 september vindt de Onderwijsvastgoed Dag plaats. Om uw bezoek aan deze dag te vergemakkelijken stelden wij deze tips samen.

Hoe gaan wij onderwijsgebouwen sneller verduurzamen? Ook het maatschappelijk vastgoed zal de komende jaren te maken krijgen met de gewenste energietransitie. In het programma van de Onderwijsvastgoeddag is er veel aandacht voor deze transitie. Zo gaan de sprekers in het hoofdprogramma Atto Harsta (transitiestrateeg) en Caspar Boendermaker (BNG Bank) er op in. Daarnaast zijn er schoolbestuurders die in break-out sessies vertellen over de door hun opgedane ervaringen met het verduurzamen van onderwijsgebouwen. Uit het programma stelde wij deze drie tips samen:

Tip 1: Het werken met energiecoaches in Overijssel. Een aanpak voor gebouwen in het basisonderwijs vanuit de provincie Overijssel.  
Tip 2: Duurzame aardgasvrije renovatie van een bestaande basisschool. Schoolbestuur CPOW deelt zijn eerste ervaringen.  
Tip 3: Alternatieve financieringsmogelijkheid om schoolgebouwen te verduurzamen. Een nieuw construct vanuit de BNG Bank en Nationale Nederlanden.

Daarnaast in het programma ook ruime aandacht voor opgedane ervaringen met ‘scholen zonder klaslokalen’ (casus IKC Toverberg) het maken van toekomstbestendige huisvestingsplannen (casus Zutphen). Én is er ruimte voor de dialoog bij aanbesteden (schoolbestuur OMO) en ‘slim ontwerpen’ (casus ROC Friese Poort). Deelnemers krijgen na afloop een exemplaar van de Nationale Trendradar Onderwijsvastgoed en het vakblad Vastgoedsturing mee.

> Direct aanmelden

Ruimte-OK heeft vanuit haar landelijke kennisfunctie meegedacht in de inhoudelijke programmering van deze dag.  

27/08/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd