TOP 10 Innovaties in Scholenbouw

Nederland staat voor een grote (vervangings)opgave ten aanzien van de onderwijshuisvesting. De opgave is zodanig dat deze steeds vaker vraagt om andere aanpakken en nieuwe oplossingsrichtingen. Voor de nieuwe Scholenbouweditie van het blad Stedebouw & Architectuur is Ruimte-OK gevraagd een aantal van deze innovatieve oplossingsrichtingen in beeld te brengen. De samengestelde Top-10 laat zien dat er al veel meer kan dan soms wordt gedacht. Kenmerkend voor de geselecteerde projecten is de bereidheid van partijen om er gezamenlijk uit te komen en daarvoor de traditionele kaders los te laten. Door anders naar de aanbesteding, het bouwproces, de financiering of technieken te kijken ontstaan zo projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen.

In de scholenbouweditie naast deze Top-10 ook een uitgebreid interview met schoolbestuurder Wichert Eikelenboom. Hem vroegen wij naar de definitie van ‘Goed opdrachtgeverschap’. Daarnaast besteed de editie aandacht aan meerdere projecten uit de Top-10. Zoals de Duurzaam gerenoveerde basisschool in Opeinde Leister Igge en het MFC Atria in Leusden. Beide worden gezien als geslaagde voorbeelden van een aanpak waarin aandacht voor de exploitatie leidend is geweest bij te maken keuzes van de opdrachtgever.

Lees ook de eerder verschenen Top-10 van verduurzaamde scholen: 

Lees ook de eerder verschenen Top-10 van bijzondere IKC projecten:  

26/11/2018 / Ruimte-OK
Gerelateerd