Traditionele schooltijden verliezen steeds meer terrein – het vijf-gelijke-dagenmodel wint in snel tempo terrein 

DUO Onderwijsonderzoek | Nederland

Dit schooljaar hanteert nog maar de helft van de basisscholen het traditionele schooltijdenmodel, waarbij de school start tussen 8:30 en 8:45 uur en uitgaat tussen 14:30 en 15:30 uur, kinderen tussen de middag thuis eten of bij de overblijf op school en de kinderen woensdagmiddag vrij hebben.

Vorig schooljaar hanteerde nog 56% van de basisscholen het traditionele schooltijdenmodel en vijf jaar geleden was dat op ruim driekwart van de scholen (77%) het geval. Naast het continurooster wint met name het vijf-gelijke-dagenmodel terrein (in totaal 38%). Dat blijkt uit een in november 2016 verricht onderzoek onder 400 directeuren in het basisonderwijs. Het (representatieve) onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek, een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Meer structuur en duidelijkheid
Bijna een kwart van de basisscholen (22%) is inmiddels overgestapt op het continurooster, waarbij alle kinderen tussen de middag op school blijven en daar een kortere middagpauze hebben. De school is dan eerder uit en op woensdagmiddag zijn de kinderen (nog steeds) vrij. En sinds twee jaar is het vijf-gelijke-dagenmodel met een opmars bezig: inmiddels hanteert 16% van de basisscholen dit model, waarbij alle kinderen tussen de middag op school blijven en daar een kortere middagpauze hebben en waarbij de school elke dag om 14:00 of 14:30 uur uitgaat. De scholen die voor dit model hebben gekozen, zijn afgestapt van de ‘traditionele vrije woensdagmiddag’. Nog eens 15% van de basisscholen die nu nog volgens het traditionele schooltijdenmodel werken, stapt volgend schooljaar (2017-2018) waarschijnlijk of zeker over op een nieuw schooltijdenmodel, waarbij het continurooster en het vijf-gelijke-dagenmodel wederom favoriet zijn.

Belangrijke redenen voor basisscholen om over te stappen op het continurooster of het vijf-gelijkedagenmodel zijn:
- Leerlingen hoeven tussen de middag niet naar huis (dit zorgt voor minder onrust na de pauze en voor een kortere en vloeiendere onderbreking van het lesprogramma).
- Het biedt meer structuur en duidelijkheid voor leerlingen en voor ouders (alle leerlingen blijven op school in plaats van de ene leerling wel en de andere niet).

Volgens 96% van de basisschooldirecteuren die in de afgelopen vier jaar zijn overgestapt op een nieuw schooltijdenmodel, is de overstap naar dit nieuwe model harmonieus verlopen op school. Een ruime meerderheid van de directeuren die in de afgelopen vier jaar zijn overgestapt naar het continurooster of het vijf-gelijke-dagenmodel, is tevreden over de gekozen schooltijden. Ook geeft het grootste deel van de directeuren aan dat de meeste ouders, leerlingen en leerkrachten tevreden zijn over de gekozen schooltijden. Bij de leerkrachten zit relatief de meeste onvrede. Lees hier het volledige onderzoek.

Wilt u meer weten over andere schooltijden?
Bekijk dan eens onze pagina 'Andere Tijden in onderwijs en opvang'. De pagina helpt u op weg, als u informatie, ondersteuning of materialen zoekt, die u kunnen helpen om een mening te vormen of ondersteunen bij een onderzoek naar de mogelijkheden van een ander tijdsmodel.

09/12/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd