VNG onderzoekt systematiek normbedragen onderwijshuisvesting

VNG | Den Haag | Zuid-Holland

Bouwstenen voor Sociaal heeft in het voorjaar een enquête uitgezet bij gemeenten en schoolbesturen over hun ervaringen met de normbedragen onderwijshuisvesting. Dit gebeurde in samenwerking met de VNG, PO-raad, VO-raad en Ruimte OK.

pexels-photo-207756.jpegUit de enquête blijkt dat bij de helft van de aanbestedingen voor scholenbouw 20% meer financiering nodig is dan vooraf gebudgetteerd. Om de gewenste kwaliteitsverbetering te realiseren vinden diverse respondenten dat de VNG-norm omhoog moet. Naar aanleiding van de enquête gaat de VNG de mogelijkheden onderzoeken om de normbedragen te variëren en actueel te houden. Echter zijn de wijzigingen in systematiek ingewikkeld en daardoor kan invoering pas in 2019 plaatsvinden. 

Gemeenten moeten er in 2018 rekening mee houden dat de normen zijn achtergebleven bij de bouwkosten en dat de bouw van een school niet kan tegen de normbedragen. Veel gemeenten passen al jaren kredieten bij tijdens de uitvoeringsfase. Ook in 2018 zal dat in sommige gevallen noodzakelijk zijn, vanwege specifieke lokale omstandigheden, de overspannen bouwmarkt en aanvullende kwaliteitseisen

Steeds meer gemeenten stemmen in met een flinke verhoging van de normbedragen voor de nieuwbouw van onderwijsvoorzieningen. Na gemeenten IJsselsteinDen HaagZutphenWaddinxveen en de Utrechtse Heuvelrug stemde recent ook de gemeenteraad van Amsterdam in met de door het college voorgestelde aanpassing. Met de verhoging van de normbedragen lopen deze gemeenten voorop in de landelijke discussie over een mogelijke aanpassing van de VNG-(advies)normen. Lees meer...

23/11/2017 / Ruimte-OK
Gerelateerd