VNG gaat normbedragen onderwijshuisvesting aanpassen  

Vereniging van Nederlandse Gemeenten | Den Haag | Zuid-Holland 

shutterstock_539050687.jpgDe VNG adviseert gemeenten om de normbedragen voor de nieuwbouw van scholen eenmalig te verhogen met 40%. De reden hiervoor is dat de jaarlijkse indexering van de normbedragen over de afgelopen jaren de werkelijke prijsontwikkelingen in de markt niet goed blijkt te hebben gevolgd. De VNG verwerkt deze correctie in de modelverordening Voorzieningen huisvesting onderwijs per 2019.

De VNG adviseert gemeenten om bij de begrotingsvoorbereiding van 2019 rekening te houden met een kostenstijging. Naast de aanpassing van de normbedragen wordt nog gekeken naar bestaande normering en nieuw beleid. De verhoging van de normbedragen staat los van voorstellen (mbt. IHP’s, renovatie en het investeringsverbod) die voortkomen uit de commissie Nijpels. Lees hier het volledige VNG bericht

Lees ook het dossier Onderwijshuisvesting
 

27/03/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd