Voer nu gratis een energiebenchmark uit!

In verband met de coronacrisis staan de schoolbezoeken door onze energiebespaarder even op een laag pitje, maar dat wil niet zeggen dat we niets kunnen doen! Voor het programma Scholen Besparen Energie hebben wij een benchmarktool ontwikkeld waarmee u snel kunt zien of het energieverbruik van uw school het goed, matig of slecht doet ten opzichte van andere scholen. Met dit inzicht kunt u snel prioriteiten voor energiebesparing stellen.

Om de benchmark uit te voeren heeft u maar een paar gegevens nodig: het bouwjaar, het bruto vloeroppervlak en het elektriciteit- en aardgasverbruik uit één heel jaar. U ontvangt van ons dan kosteloos binnen 5 werkdagen een tabel met overzichtelijk de energie-intensiteit van de locatie en een kleurcodering die aangeeft of het energieverbruik laag, matig of hoog is. Zie onderstaand een voorbeeld.

Voer nu gratis een energiebenchmark uit!.png

In de tabel geven wij ook aan of de locatie moet voldoen aan de informatieplicht energiebesparing, of het energieverbruik past bij de leeftijd van het gebouw en welke categorie energiebesparende maatregelen vermoedelijk economisch rendabel zijn om te nemen in relatie tot de verwachte resterende levensduur van het gebouw. Met deze informatie kunt u als vastgoedbeheerder snel prioriteiten voor energiebesparing stellen, zo zal je eerder op een school die in het rood staat aan de slag willen gaan dan op een school die het al heel goed doet. En met deze informatie kunt u als de scholen weer opengaan met een energiebespaarder van ons programma kosteloos een ronde maken door die scholen en helpen wij je verder de juiste energiebesparende maatregelen te nemen.

Dus duik even in uw computer en stuur uw energieverbruik door naar info@scholenbesparenenergie.nl!

Wilt u liever eerst meer toelichting op de methodiek laat het ons weten via info@scholenbesparenenergie.nl. We houden binnenkort ook een webinar over dit onderwerp.
N.B. De energiegegevens die u naar ons toezendt worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden. Aan deelname zijn voor schoolbesturen geen kosten of andere verplichtingen verbonden. 

30/03/2020 / Ruimte-OK
Gerelateerd