Wat vindt u van de lumpsumsystematiek?

De Kamerleden van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen een breder en dieper inzicht krijgen in de voor- en nadelen van de lumpsumbekostigingssystematiek in met name het primair en voortgezet onderwijs. Ook zijn de Kamerleden benieuwd naar mogelijke verbeteringen daarin. Deze informatie kan de commissie meenemen in toekomstige debatten over dit onderwerp.

child-2205449_960_720.jpgScholen en andere onderwijsinstellingen krijgen van de rijksoverheid elk jaar een vergoeding voor de personele en materiële kosten, bestaande uit één budget, de ‘lumpsum’. Instellingen bepalen zelf hoe ze deze lumpsum besteden. Dit geeft scholen bestedingsvrijheid. Tegelijkertijd wil de overheid wel sturing en verantwoording over de beleidsdoelen houden én wil de Tweede Kamer de minister kunnen controleren. Dit levert een spanningsveld op.

De commissie wil graag uw mening horen over onderstaande vragen:
-   Hoe kijkt u aan tegen de huidige lumpsumbekostigingssystematiek?
-   Zijn er volgens u binnen de huidige lumpsumbekostigingssystematiek veranderingen nodig zodat scholen zich beter kunnen verantwoorden wat er met het geld is gebeurd? Zo ja, welke?
-   Welke onderwijsbekostigingssystematiek ziet u als best passend? U kunt daarbij denken aan een nieuw bekostigingssysteem. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in reactie op een verzoek van de Kamer vijf alternatieven geschetst binnen de lumpsumbekostigingssystematiek.

De Rijksbekostiging ten aanzien van de Materiele Instandhouding (onderhoud, energie en schoonmaak) van onderwijsgebouwen maakt onderdeel uit van deze lumpsum-systematiek. Over deze Rijksbekostiging is de laatste jaren veel te doen geweest. Meest recent is het onderzoek van Berenschot & ICS. als ook de reacties van de PO-Raad daarop. Ruimte-OK hecht er dan ook waarde aan dat veel onderwijsorganisaties meedoen aan deze raadpleging. Zodoende krijgt het ministerie een goed beeld over de werkwijze van de lumpsum-systematiek.

10/10/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd