Webinar Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

26 maart 2020 – 15.00-16.00 uur

Een derde van het energieverbruik in de gebouwde omgeving komt van niet-woningen zoals kantoren, ziekenhuizen en scholen. De maatschappelijke sectoren willen het goede voorbeeld geven en het verduurzamen van gebouwen versnellen. Concreet doel vanuit het Klimaatakkoord is om de CO2-uitstoot in dit deel van de gebouwde omgeving in 2030 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Om deze opgave te ondersteunen is het Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (het Platform) opgericht.

Binnen het Kennis en Innovatieplatform  bundelen organisaties uit onderwijs, sport, zorg, monumenten en musea hun krachten. Stimular/MPZ/TNO, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Ruimte-OK, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en RVO wisselen  kennis over verduurzamen uit en bevorderen vernieuwingen Zo ondersteunen zij bestuurders en gebouweigenaren in de maatschappelijke sectoren bij het verduurzamen van hun vastgoed.

Webinar
Het oorspronkelijke seminar tijdens Building Holland op 26 maart wordt verplaatst naar Building Holland eind oktober. Desondanks is er veel te melden over het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed. Daarom hebben RVO, Duurzaam gebouwd en de andere leden van het Kennis en Innovatieplatform gekozen voor een laagdrempelig webinar op het zelfde oorspronkelijke tijdstip, dat iedereen thuis kan volgen.

Sommige eigenaren en beheerders van maatschappelijk vastgoed zijn waarschijnlijk druk met de maatregelen rondom het bestrijden van het Coronavirus, zoals de zorg, maar anderen werken juist thuis en hopen we hiermee te inspireren om aan de slag te gaan met verduurzaming.

Doelgroep
Het webinar inspireert eigenaren van maatschappelijk vastgoed om aan de slag te gaan met verduurzamen. Tijdens het webinar zullen de routekaarten voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en voor monumenten aan bod komen. Met een praktijkvoorbeelden van een zwembad en een museum laten we je  aan de hand van succes- en faalfactoren zien wat de mogelijkheden zijn om te verduurzamen. Bovendien gaan we tijdens het webinar interactief met jou op zoek naar wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Dit seminar is bedoeld voor personen en organisaties die actief zijn op het gebied van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Zoals decentrale overheden en (andere) eigenaren en/of beheerders van maatschappelijk vastgoed met vragen als: hoe ga ik zelf aan de slag, welke voorbeelden zijn er al en hoe kunnen de kennisinstellingen binnen het Kennis en Innovatieplatform Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed mij helpen?

Daarnaast kunnen ook marktpartijen zich laten informeren en inspireren tijdens het webinar. Zo krijgen zij beter zicht op de opgave voor hun opdrachtgevers en dus de rol die zij daarbij kunnen spelen.

Organisatie en dagvoorzitter
Dit seminar wordt georganiseerd door het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed , in samenwerking met Duurzaam Gebouwd. Dagvoorzitter is Selina Roskam, kennismakelaar duurzame utiliteitsbouw van de RVO.

Programma
Opening webinar door de host Selina Roskam
Keynote 1: Marie Louise Tabben – Ministerie van BZK
Over het Klimaatakkoord, de afspraken rondom Sectorale en portefeuilleroutekaarten
Keynote 2: Inka Vogelaar – VNG
Introductie van de sectorale routekaart gemeentelijk vastgoed
Keynote 3: Ilse Koreman – Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Presentatie van de Sectorale routekaart monumenten
Case 1: Hilko Ellerbroek
Gemeente Veldhoven – Hoe besteed je circulair zwembad aan?
Case 2: Sebastiaan Lagendaal
WKO - Hermitage
Keynote 4: Selina Roskam
Wat kan het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed voor mij betekenen?
Afronding webinar

Terugkoppeling
Na het webinar ontvangt u alle presentaties, een oproep voor gemeente-ambtenaren, relevante links en een survey.

Inschrijven
Schrijf je hier in voor het webinar. 

 

 

24/03/2020 / Extern nieuws
Gerelateerd