Werkboek de Waardevolle School online

Tijdens de Dutch Green Building Week is een nieuw werkboek gepresenteerd, waarmee kan worden gewerkt aan de verduurzaming van scholen. De focus van dit werkboek ligt op een integrale benadering van het gebouw, het beheer, het gedrag en de educatie. Het project 'De Waardevolle School is een vervolg op het initiatief rondom de verduurzaming van de Vrije School Zaanstreek. Vanuit deze pilot is de methode voor De Waardevolle School ontwikkeld.

“Door deze brede benadering wordt een school niet alleen duurzaam, maar ook waardevol.” Annemarie van Doorn, directeur DGBC

Integraal verduurzamen
De Waardevolle School is een werkboek voor partners in de bouw- en vastgoedsector. Aan de hand van deze methodiek kunnen zij aan de slag om waardevolle stappen te (leren) zetten. Het werkboek biedt verhalen die het perspectief van de school verduidelijken en handige tips die helpen om het gebouw van waarde te laten zijn voor het onderwijs. Het werkboek maakt goed gebruik van bestaande brochures, lespakketten, websites als ook hulpmiddelen zoals de Scholenbouwwaaier, het Kwaliteitskader Huisvesting, de Frisse Scholen toets en de Routekaart gebruikersparticipatie.

Betere match vraag-aanbod
Met het werkboek wil de DGBC stimuleren dat de opdrachtgever beter in staat wordt gesteld zijn vraag helder op papier te krijgen Het project sluit daardoor mooi aan bij de door de Green Deal Scholen gewenste verbeterde aansluiting tussen vraag en aanbod waar het de verduurzamingsopgave van scholen betreft.

Download het werkboek hier!

 

07/10/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd