Zonnepanelen op scholen

De afgelopen dagen zijn er een aantal berichten in de media geplaatst omtrent de ambities voor zonnepanelen op scholen. Het Arnhemse energiebedrijf Slim Opgewekt gaat naar de beurs om geld op te halen voor het verduurzamen van scholen middels zonnepanelen. Daarnaast heeft de stichting Schooldakrevolutie bekend gemaakt dat ze een fonds van € 100 mln. heeft opgericht waarmee scholen zonnepanelen kunnen financieren.

Ruimte-OK juicht initiatieven ten behoeve van de verduurzaming van scholen toe. Het is hierbij wel van belang te kijken of de voorwaarden die er gesteld worden passend zijn voor het onderwijs. Daarnaast dient het aanbod onderdeel uit te maken van de integrale aanpak van verbetering en verduurzaming van de onderwijshuisvesting.

Heeft u vragen over uw verduurzamingsopgave? neem dan gerust contact met ons op

 

13/11/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd