donderdag 10 juni 2021, 16:00 - 17:00

Vanuit TVVL - webinar: Stap voor stap naar optimale ventilatie op scholen

Ventileren van scholen is belangrijk, door het afvoeren van vervuilde binnenlucht en toevoeren van verse buitenlucht zorgen we voor een prettige leer- en werkomgeving. En als je het de techneuten vraagt is ventileren geen rocketscience, maar toch gaat het ventileren op veel scholen nog niet optimaal. Soms worden de bestaande voorzieningen voor luchtverversing niet goed gebruikt, of werken ze niet naar behoren. En soms kan met de bestaande voorzieningen überhaupt niet goed geventileerd worden.

De vraag is dan ook: weten we wel hoe we het beter kunnen doen? Hebben we wel een plan? TVVL Regio Noord Nederland heeft Expert Huisvesting &Verduurzaming, Jeroen Paas  gevraagd om hier meer over te vertellen.

Aan de hand van de handreiking ‘Optimaal ventileren op scholen’ die aan het begin van de corona pandemie met de betrokken partijen is opgesteld zoomen we in dit webinar in op het proces waarmee scholen stap voor stap tot optimale ventilatie kunnen komen. En dus zelf grip kunnen krijgen op de opgave!

Meld je aan zodat je weer op de hoogte bent! Aan het einde van het webinar is gelegenheid om vragen te stellen aan Jeroen.

Datum: Donderdag 10 juni 2021
Tijd: 16:00 uur - 17:00 uur (online webinar)
Spreker: Jeroen Paas 

Klik hier om je direct aan te melden voor dit webinar