-

Werkbijeenkomst Duurzaamheid in het Onderwijs

Er zijn steeds meer scholieren en docenten die gemotiveerd zijn om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid in de lessen, het schoolgebouw en de omgeving. Zij zijn daarbij nog zoekende hoe en waar te beginnen. Hoe kun je als schoolbestuurder en schoolleider (po, vo en so) dit proces concreet ondersteunen en faciliteren vanuit de breedte van de Sustainable Development Goals? 

Tijdens de werkbijeenkomst ‘Richting geven aan duurzaamheid in de onderwijspraktijk’ identificeren we samen de stappen die het onderwijs kan zetten als bijdrage aan de transitieopgaven waar we als samenleving voor staan. En onderzoeken we ook welke rol de overheid kan vervullen om schoolbesturen en schoolleiding daarvoor te faciliteren.

Datum: 27 november 2023
Tijd: 13:00 uur tot 17:00 uur
Locatie: Groote Museum Artis

Deze werkbijeenkomst is een initiatief van de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in samenwerking met de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Meer informatie en aanmelden