GreenDealScholen_Logo.jpg

Programma specifiek voor duurzaamheid

Deze pagina toont de programma-onderdelen die specifiek over het verduurzamen van scholen gaan. Er zijn drie kennisrondes waarin u een deelsessie of werktafel kan bezoeken. Tussendoor kunt u de praktijklokalen van de ondersteuningspartners bezoeken, vakgenoten ontmoeten en vragen te stellen.

Werktafels zijn interactief en kleinschalig. Er wordt een onderwerp besproken aan de hand van een praktijkcasus. Deelsessies zijn informatief, hier staat kennis overdracht centraal. Laat u inspireren!

Bekijk het volledige programma    

Kennisronde 1

Naar een meer strategische aanpak voor de huisvesting
Schoolbestuur Essentius

Schoolbestuur Essentius is bezig om zeven oude schoolgebouwen te verduurzamen. Elke school heeft een eigen plan van aanpak. Op basis van een nulmeting worden installaties beter afgesteld en contracten gecontroleerd. Daarnaast worden alle scholen aangepast en geupdate naar de eisen van deze tijd. Tijdens deze sessie vertelt André Wiesman, stafmedewerker huisvesting en innovatie hoe ze dit op zijn scholen hebben aangepakt. 
Werktafel voor PO/VO/G

Nieuwbouw Duurzame IKC te Uden
Stichting SAAM Scholen

In Uden hebben schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de gemeente samengewerkt aan een goed huisvestingsplan op voor de bouw van een IKC. Het plan geeft antwoord op onderwerpen als: Het terugdringen van de leegstand, de spreiding van locaties en de behoeftes aan nieuwbouw of renovatie. 
Werktafel voor PO/KO/G

TOOL: Afwegingskader Renovatie-Nieuwbouw
PO-Raad & Hevo i.s.m. Scope en SKPO

Veel scholen zijn toe aan een renovatie of nieuwbouw. Maar hoe maak je een goede afweging tussen die twee in deze tijd met leerlingendaling, onderwijsvernieuwing en te krappe budgetten? Het ‘afwegingskader renovatie of nieuwbouw’ helpt schoolbesturen en gemeenten bij de besluitvorming. Tijdens deze deelsessie krijgt u uitleg over deze nieuwe tool.
Deelsessie voor PO/VO/G

Hoe kom ik tot een sluitende businesscase bij verduurzaming
Ruimte-OK, Fortior & Ambassadeurs GDS

Het is tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld om een investeringsbeslissing te onderbouwen met een goede businesscase. Maar hoe stel je nu als schoolbestuur een businesscase op? En hoe kun je in bestaande schoolgebouwen kosteneffectief verduurzamen? Ambassadeurs van de GDS delen hun praktijkervaringen en er worden onderliggende businesscases gedeeld. 
Deelsessie voor  PO/VO/G

8.000 zonnepanelen op scholen in Nieuw-West 
Schoolbestuurder Stichting Westelijke Tuinsteden

6 Amsterdamse schoolbesturen zetten hun handtekening onder het project ‘Zon op scholen in Nieuw-West’; een unieke samenwerking tussen PO en VO. 34 scholen in Amsterdam leggen de komende jaren zo’n 8.000 zonnepanelen op hun daken. De helft van de energiekosten wordt zo bespaard. Dat kan weer naar het onderwijs. Hoe kwam dit samenwerkingsproject tot stand? De initiatief nemende bestuurder vertelt u over dit project.
Werktafel voor PO/VO/G

Levensduurverlengen: financieel aantrekkelijk voor gemeente en school
Expert Ruimte-OK & Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Levensduurverlening is financieel aantrekkelijk voor zowel de economisch eigenaar als het schoolbestuur. Deze school wil de levensduur met 25 jaar verlengen. Na gebruikersenquêtes en functioneel, technisch en financieel onderzoek is een plan bedacht. U hoort er hier alles over.
Werktafel voor PO/VO/G

Rondleiding door IJburg College 2
Architect & Schoolleider 


Het IJburg College 2 wil geen traditionele school zijn, maar een ‘leergemeenschap’. De onderwijsinstelling heeft dit onderwijsconcept door vertaald naar het gebouw. Laat u inspireren tijdens een rondleiding door deze duurzame (BENG) school
Werktafel voor PO/VO/KO/G

Kennisronde 2

TOOL: Bestaande scholen verduurzamen met de beslisboom
RVO & Arcadis

Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij dan het beste kunnen treffen. De Beslisboom is een gratis online tool die helpt een aanpak te kiezen voor verduurzaming van (bestaande) schoolgebouwen. Hiermee kun je voldoen aan Wet Milieubeheer, Energielabel C/B en Frisse Scholen Klasse C/B. De Beslisboom geeft ook informatie over kosten, financiering en aanbesteden. 
Deelsessie voor PO/VO/G

Naar Strategisch vastgoedbeheer in het onderwijs
INnoord en Optischool

Hoe komen wij tot een (strategisch) plan dat een schoolbestuur helpt bij het gerichter investeren in zijn onderwijshuisvesting en het maken van afgewogen keuzes daarbinnen? In deze deelsessie wordt de aanpak van INnoord toegelicht.
Deelsessie voor PO/VO/G

Renovatie De Blauwe Ster – van gas los
Stichting CPOW


Dit bestaande schoolgebouw van 40 jaar oud is volledig gasloos gemaakt. Het gebouw kan er nu in alle opzichten weer minimaal 25 jaar tegen. Wat zijn de eerste ervaringen en hoe is dit hele traject in zijn werk gegaan?
Werktafel voor PO/VO/G

Kennisronde 3 

Innovatiepartnerschap realiseert groene droom Kindcentra
Gemeente Hof van Twente & PIANOo

Gemeente Hof van Twente, schoolbesturen en kinderopvang willen 2 klimaat neutrale kindcentra. Hiervoor maken zowel realisatie, onderhoud als energie voor langere termijn deel uit van de huisvestingsopgave. Om extra aandacht te geven aan duurzaamheid en innovatie is gekozen voor een aanbesteding met het innovatie-partnerschap. Dit is recent gegund. Met deze nieuwe manier van aanbesteden krijgt vernieuwing een serieuze kans. We vertellen u graag meer. Wat zijn de ervaringen? Is het iets voor u?
Werktafel voor G/PO/KO

De Biezenhof naar all-electric - Slimmer duurzaam renoveren 
Schoolbest. Lowys Porquin & Platform 31

Op De Biezenhof is een traject gestart waarbij het gebouw volledig elektrisch wordt verwarmd met zonnepanelen. De bestuurder heeft dit aangepakt vanuit de optiek dat duurzaamheid en een goed binnenklimaat bijdragen aan een fijne en gezonde werkomgeving. De school is energieneutraal en het binnenklimaat voldoet aan frisse scholen klasse A.  
Werktafel voor PO/VO/G

Investeringsopgave scholenbouw
Gemeente Rotterdam


De verontwaardiging waarom het bij het verduurzamen van scholen maar niet op gang wil komen neemt toe. En daarmee ook het aantal initiatieven die voornemens zijn dit dossier vlot te trekken. Gemeente Rotterdam deelt hun worstelingen. Wat zijn uw ervaringen en heeft u dezelfde worstelingen? Wellicht kunnen we met elkaar bedenken waar we dit gaan agenderen.
Deelsessie voor PO/VO/G