27 juni 2018
/ 's Hertogenbosch

Bijeenkomst VNG over voorstellen onderwijshuisvesting

VNG | Den Haag | Zuid-Holland

Recent zijn nieuwe voorstellen voor onderwijshuisvesting gepresenteerd met daarin: een wettelijke basis voor een meerjarige planning, de voorziening renovatie en het aanpassen van het investeringsverbod. De VNG gaat over deze voorstellen graag met u in gesprek. 

Aanleiding voor de bijeenkomst is de publicatie op 9 mei 2018 van het rapport “Concretisering Huisvestingsvoorstel PO-Raad, VO-Raad en VNG”. Hierin wordt een drietal gezamenlijke voorstellen voor verbetering van het stelsel van onderwijshuisvesting uitgewerkt: een wettelijke basis voor een meerjarige planning, de voorziening renovatie en het aanpassen van het investeringsverbod. Deze voorstellen willen de drie organisaties gezamenlijk voorleggen aan minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Over het rapport heeft de VNG vragen en opmerkingen ontvangen van haar leden. Tijdens de bijeenkomst lichten ze de voorstellen toe, en gaan ze hierover met u in gesprek.

Meer informatie & inschrijven