29 januari 2019
/ Diverse locaties

Leergang Regisseur Onderwijs en Gebouw

De samenleving verandert. De toegevoegde waarde van onderwijs moet vanuit deze veranderende samenleving opnieuw tegen het licht gehouden worden. Ontwikkelingen in het concept vragen veelal om aanpassingen van de accommodatie. Daarnaast speelt er een generieke opdracht met betrekking tot huisvesting, vergroening, energieneutraal bouwen en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

afbeelding avs.pngIn deze leergang nemen wij u mee in de wereld van renovatie en vernieuwing voor een gezond, duurzaam en betaalbaar (school)gebouw, passend bij de why van de organisatie. U wordt op basis van kennis en praktische vaardigheden toegerust om een stevige en actieve rol te vervullen in dit proces. U krijgt niet alleen grip op het (ver)bouw proces, maar wordt in deze leergang uitgedaagd en begeleid om met lef en ambitie de regie te nemen en leiding te geven.

Opbrengsten 
Na het volgen van de leergang bent u:

  • optimaal voorbereid om een adequate rol te kunnen vervullen als ’professionele opdrachtgever’, als regisseur van onderwijs en gebouw. U kunt leiding nemen en geven op het hele dan wel onderdelen van het (nieuwe)bouwproces;
  • in staat om een goede contextanalyse, demografisch onderzoek en integrale analyse te maken en een duiding te geven van de toekomstige situatie. De kaders en het beleid zijn helder en vormen het kompas bij de te maken keuzes;
  • wordt u toegerust voor de verschillende rollen die de schoolleider heeft in het proces van (vernieuw)bouw van een accommodatie in het sociale domein (met name voor de sector onderwijs). De nadruk ligt op initiërende en coachende vaardigheden en daarmee kunnen acteren in de diversiteit van rollen;
  • leert u om op een deskundige wijze een businessplan op te stellen of kunt u een verantwoorde aanvraag voor financiering van (vernieuw)bouw, verduurzaming of vergroening van een multifunctionele accommodatie doen.

  Data en locatie  
  De leergang start met een tweedaagse in Amersfoort. Daarna zijn er zeven eendaagsen op verschillende locaties in Nederland.

  Investeringen  
  Uw investeringen in deze leergang zijn: 

  • Een financiële investering van € 6.950 (AVS-leden) of: € 7.450 (niet AVS-leden). Dit bedrag is inclusief overnachting tweedaagse, verblijfskosten en literatuur.
  • Een studiebelasting van 172 uur, waarvan 76 contacturen en 96 uur voorbereiding.

  Doelgroep 
  Directeuren (po) die bezig zijn met of die aan de slag gaan met een (grote) verbouwing, functiewijziging van het gebouw, (ver)nieuwbouw, spreidingsplan of een integraal huisvestingsplan (IHP).

  Klik hier voor meer informatie & inschrijven