11 februari 2020
/ Breukelen

Masterclass: verdieping Integraal Huisvestingsplan (IHP)

IHP: dé basis voor goed en duurzaam onderwijsvastgoed

In 2022 wordt het voor iedere gemeente en ieder schoolbestuur verplicht een gezamenlijk Integraal Huisvestingsplan (IHP) te hebben. Daarin staan alle nieuwbouw- en renovatieplannen voor de eerstkomende vijftien jaar uitgewerkt en in grote lijnen ook de plannen voor de nog langere termijn. Een uitgelezen kans om ook handen en voeten te geven aan de verduurzaming.

Uit welke onderdelen moet een IHP bestaan om een langjarige instandhouding van de onderwijshuisvesting te waarborgen? En hoe verhoudt een IHP zich tot de verordening? Waar liggen de grenzen? Investeer je als gemeente uitsluitend in nieuwbouw en uitbreiding of kun je ook investeren in renovatie? Hoe kun je omgegaan met de verduurzaming van de schoolgebouwen? Welke kwaliteit spreek je af? En voor welke benadering kies je? Is het bijvoorbeeld mogelijk te kiezen voor Total Cost of Ownership (TCO)?

Klik hier voor meer informatie en aanmelden!