4 april 2018
/ Utrecht

4 april - Meesterklas Onderwijshuisvesting voor Gemeenten

Bent u als wethouder/raadslid/beleidsmedewerker voldoende op de hoogte van alle ins en outs met betrekking tot de onderwijshuisvesting? Kent u de trends en keuzes in onderwijsland? Heeft u met de schoolbestuurders al afspraken gemaakt en deze vastgelegd in een Integraal Huisvestingsplan (IHP)? En hoe ziet een goed IHP er dan uit?

De gemiddelde leeftijd van schoolgebouwen ligt landelijk boven de 35 jaar. Een aantal scholen is functioneel niet meer voldoende afgestemd op het onderwijs van nu. Vaak staan de hoge exploitatielasten niet meer in verhouding met de middelen die scholen vanuit de materiële lumpsum ontvangen. Uitvoering van de motie Buma heeft ertoe geleid, dat gemeenten daadwerkelijk minder geld te besteden hebben voor onderwijshuisvesting. Daarnaast speelt, dat renovatie van schoolgebouwen (nog) niet in de wet is geregeld. Wiens verantwoordelijk is het? En hoe gaat u hier als gemeente mee om?

Het beleid zal hoe dan ook gebaseerd moeten zijn op een onderwijsvisie die door besturen onderling en samen met de gemeente wordt gedeeld. In deze cursus wordt via onderlinge discussie en onder professionele begeleiding inzicht gegeven in het gehele proces van gezamenlijke visievorming tot en met de uitvoering en uw rollen en taken daarbinnen.

Kom 4 april naar de cursus onderwijshuisvesting voor gemeenten in Utrecht en wordt in één dagdeel volledig bijgepraat over al deze ontwikkelingen.
Kosten: € 280,-  incl. lunch (excl. btw)

Inschrijven voor dit evenement

Gegevens

Rechts

Facturatie

Links
Rechts

Akkoord

Klik hier voor de verkoopvoorwaarden & de privacyverklaring

Nieuwsbrief