22 januari 2019 tot 26 januari 2019
/ Utrecht

NOT 2019 - Voor beter onderwijs.

Van 22 tot en met 26 januari vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de onderwijsbeurs NOT 2019 plaats. Het doel van de beurs is simpel: beter onderwijs. Om hiertoe te komen wisselen professionals uit alle hoeken en lagen van het onderwijs informatie uit. Ben jij er ook weer bij?

Dinsdag 22 Januari openen Meester Sander en Minister Arie Slob de Nationale Onderwijs Beurs. De beurs is een ontmoetingsplek voor het brede onderwijs. Hier wisselen professionals uit onderwijzend Nederland met elkaar informatie uit. De NOT biedt een compleet aanbod en heeft een gezamenlijk doel: Voor beter onderwijs.

Sprekers voor presentaties geslaagde Kindcentra op NOT-beurs nu bekend. Nog een week en dan is het zover. De Nationale Onderwijs Tentoonstelling in de Jaarbeurs van Utrecht. In het programma van de Onderwijsacademie zal er in de Leeromgeving lounge aandacht zijn voor nieuwe onderwijs- en opvangconcepten. Op woensdag en vrijdag zullen schoolleiders hun ervaringen delen die zij hebben opgedaan met de ontwikkeling van eigentijdse kindcentra. Gedeeld worden de ervaringen opgedaan met Kindcentrum de Toverberg in Zoetermeer en IKC de Kubus te Druten

Woensdag 23 januari om 13:30 staat de praktijkcasus van Kindcentrum de Toverberg centraal.Het nieuwe kindcentrum de Toverberg in Zoetermeer is ontworpen vanuit een vernieuwde visie op het basisonderwijs en heeft geen klaslokalen. De grote open ruimte wordt door vloeren op diverse hoogten opgedeeld in verschillende activiteitenplekken. Het nieuwe gebouw uit 2018 huisvest basisschool ‘t Schrijverke en kinderopvang De Drie Ballonnen.Neem alvast een voorproefje op de NOT via deze virtuele tour door het kindcentrum De Toverberg.
Spreker(s): Marco van Zandwijk en John Vonk (directeur van het kindcentrum De Toverberg te Zoetermeer).

Vrijdag 25 januari om 13:30 staat de praktijkcasus van IKC de Kubus te Druten centraal. Het Integraal KindCentrum De Kubus in Druten was zes jaar geleden één van de eerste Integrale Kindcentra’s van ons land. In één gebouw werken kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en primair onderwijs optimaal samen. Directeur en pionier Kees van de Velden is verantwoordelijk voor alle activiteiten en probeert deze zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Van der Velden is vanaf het begin van het ontwerpproces betrokken geweest bij de totstandkoming van dit project. Als geen ander kan hij inmiddels zes jaar later vertellen of het allemaal werkt zoals bedacht. Klik hier voor meer informatie of lees een eerder verschenen artikel in Schoolfacilities. 
Spreker(s) Marco van Zandwijk en Kees van der Velden (directeur van het IKC de Kubus te Druten).

Vraag hier uw gratis toegang aan

Waar: Jaarbeurs Utrecht
Wanneer: 22 tot en met 29 Januari
 

Meer informatie & inschrijven