FAQ rondom recirculatie en airco tijdens COVID-19

Via de helpdesk ontvangen we regelmatig vragen over recirculatie en het gebruik van airco op scholen. We hebben daarom een korte FAQ opgesteld. We geven in deze FAQ antwoord op onderstaande vragen:

  1. Mag er recirculatie plaatsvinden bij ventilatie in scholen in relatie tot COVID-19?
  2. Mag airconditioning gebruikt worden op scholen in relatie tot COVID-19?
  3. Is een binnenluchtconcentratie van 1200ppm CO₂ wel voldoende om de binnenluchtkwaliteit voldoende te beheersen?


 

Mag er recirculatie plaatsvinden bij ventilatie in scholen in relatie tot COVID-19?

Er bestaat een verschil tussen ventileren en recirculeren. Ventileren is het continu toevoeren van frisse buitenlucht en afvoeren van vervuilde binnenlucht. Scholen in Nederland moeten de minimale capaciteitseisen voor ventilatie waarborgen en zorgen dat er een daadwerkelijke luchtstroom in de ruimte op gang komt zodat de ruimte voldoende geventileerd wordt (en de binnenlucht dus voldoende wordt ververst). Dit kan met gebruikmaking van verschillende soorten voorzieningen voor luchtverversing zoals klep- of kantelramen, mechanische ventilatie en/of overstroomvoorzieningen (ventilatie), deuren en grote draairamen (luchten/spuien) en/of een combinatie daarvan.

Daarnaast kan er op twee manieren sprake zijn van recirculatie van binnenlucht:

  • Radiatoren die warm zijn, zwenkventilatoren en airconditioningsunits (zowel los als aan de wand of in het plafond gemonteerd) zorgen voor een circulerende luchtstroom in de ruimte. Bij deze luchtstromen is het advies een sterke luchtstroom van persoon tot persoon te vermijden en beperk het gebruik van zwenkventilatoren op persoonshoogte. Zorg er bij airconditionings voor dat de inblaaslamellen omhoog gericht staan, zodat de koude lucht zich via het plafond kan verspreiden. Zorg daarnaast dat ze goed onderhouden worden, voldoende vaak gereinigd worden (ook van binnen) en dat de filterpakketten voldoende vervangen worden. Zorg dat luchten/spuien (zoals alle ramen en deuren tegenover elkaar open) zoveel mogelijk buiten de lessen wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld tijdens de leswissel, gedurende de pauze of bouw een extra spuimoment in als de CO₂-concentratie in de klas tot boven de 1200ppm oploopt.

 

  • Er kan ook sprake zijn van recirculatie van binnenlucht in het ventilatie- of verwarmingssysteem. Hiervan is sprake als: Een deel van de afgezogen binnenlucht weer wordt hergebruikt en in dezelfde of een aanpalende ruimte wordt ingeblazen. Het RIVM geeft aan dat hierbij de recirculatie van de binnenlucht niet in de plaats mag komen van voldoende luchtverversing. Zorg er dus voor dat de binnenlucht voldoende ververst wordt conform de eisen van Bouwbesluit en aanvullende regelgeving en richtlijnen.

Binnen het onderwijs worden twee minimale capaciteitseisen gehanteerd.

  • Gebouwen waar de vergunningaanvraag voor 1 april 2012 heeft plaatsgevonden is de minimale capaciteitseis 6dm3/sec/pp (1200ppm) 
  • Gebouwen vanaf 1 april 2012: 8,5 dm3/sec/pp (950/1000ppm). Hierbij is 1200ppm de gezondheidstechnische grenswaarde en 1000ppm de hogere streefwaarde conform GGD/RIVM richtlijnen.

Let op: als de CO₂-achtergrondconcentratie van de buitenlucht hoger is, bijvoorbeeld 500ppm, dan stijgen de grenswaarde (1200ppm) en de streefwaarde (1000ppm) mee. In dat geval wordt bij een schoolgebouw van voor 2012 en een binnenluchtconcentratie van 1300ppm de binnenlucht nog voldoende ververst.


 

Mag airconditioning gebruikt worden op scholen in relatie tot COVID-19?

Het gebruik van airconditionings word in de LCI-richtlijn ventilatie en COVID-19 van het RIVM niet afgeraden. Wel dient er voldoende luchtverversing aanwezig te zijn en dient er gelet te worden op het voorkomen, ook bij losse airconditionings, van een sterke luchtstroom van persoon tot persoon. Zorg ervoor dat de uitgeblazen lucht zoveel mogelijk langs het plafond in de ruimte wordt ingebracht. Vaak kan dit dor de inblaaslamellen in de hoogste stand vast te zetten. 

Scholen in Nederland dienen daarnaast risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in de school te beheersen. Voorkomen van hitte in de school maakt daar onderdeel van uit. Zie hiervoor de aanvullende informatie van de Rijksoverheid en het RIVM.


 

Is een binnenluchtconcentratie van 1200ppm CO₂ wel voldoende om de binnenluchtkwaliteit voldoende te beheersen?

Luchtverversing door middel van ventilatie (toevoeren van frisse buitenlucht en afvoeren van vervuilde binnenlucht) zorgt ervoor dat de aanwezigheid van voor de gezondheid nadelige binnenmilieufactoren verminderd wordt. Dit wil echter niet zeggen dat deze binnenmilieufactoren niet meer aanwezig kunnen zijn. De CO₂-concentratie van de binnenlucht in het klaslokaal kan gebruikt worden als een eerste indicatie of er wel voldoende luchtverversing plaatsvindt.

Hierbij zegt de CO₂-concentratie echter niet iets over de daadwerkelijke binnenluchtkwaliteit, daarvoor zijn aanvullende metingen nodig. Ook zegt de CO₂-concentratie niets over het risico op verspreiding van infectueuze ziekten. De gezondheidsraad heeft in het verleden wel vastgesteld dat als de binnenlucht voldoende ververst wordt er van uitgegaan mag worden dat het risico op blootstelling aan voor de gezondheid nadelige binnenmilieufactoren ook wordt verminderd. Hierbij wordt 1200ppm als referentiewaarde en 1000ppm als streefwaarde benoemd, waarbij de achtergrondconcentratie van de buitenlucht ook meegewogen moet worden.

Het toepassen van luchtreinigers in de binnenruimte kan daarbij niet in de plaats komen van voldoende luchtverversing door middel van ventilatie. Zorg altijd eerst dat er voldoende luchtverversing plaatsvindt.

Een optimaal binnenklimaat is belangrijk voor het welbevinden van leerlingen en onderwijspersoneel in de school. Goed ventileren gaat niet vanzelf, bij de meeste ventilatiesystemen moet je ook zelf aan de slag.

Ruimte-OK heeft een processchema opgesteld ''Stap voor stap naar optimale ventilatie op scholen'. Dit processchema geeft docenten, onderwijspersoneel, leerlingen en gebouwbeheerders tips en adviezen voor een optimale werking van de aanwezige voorzieningen.

Bekijk hier het Processchema

Ondersteuning bij Ventilatie op Scholen

Heb je vragen over ventilatie op scholen of ondersteuning nodig? Bekijk dan hier het programma; Eerste hulp bij ventilatie op scholen of neem direct contact met ons op via 085–1304036 of info@ruimte-ok.nl
 

Huisvesting
Ventilatie
Binnenklimaat

Ons team staat klaar voor jouw vragen

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems of programma's of heb je niet gevonden wat je zocht? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact opnemen