PvE Frisse Scholen

RVO | 2015

Hoe realiseert u een goed en gezond binnenmilieu in uw gebouwen? Welke eisen stelt u aan het ontwerp van het gebouw en de installaties? Het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen 2015 dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw- en verbouw van scholen (schoolbesturen en gemeenten) bij het realiseren van Frisse Scholen.

Waarom Frisse Scholen? 
Een goed binnenmilieu heeft een positief effect op de gezondheid, leerprestaties en functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Bij ver- en nieuwbouwplannen is het dus belangrijk vooraf eisen te stellen aan het ontwerp van het gebouw en de installaties. Naast een optimaal binnenmilieu is daarbij ook een beperkt energiegebruik essentieel – alleen al vanwege de kosten.

Hoe gebruik ik het PvE - Frisse Scholen? 
Op basis van het ‘PvE – Frisse Scholen’ kunt u (eventueel in samenspraak met andere partijen) voor uw school een ambitieprofiel wat betreft binnenmilieu en energiezuinigheid vaststellen (of bijstellen). Dit ambitieprofiel kunt u vervolgens opnemen in het PvE voor de bouw of verbouw van uw school. Een PvE is nodig bij het laten opstellen van offertes en het verlenen van (bouw)opdrachten, maar ook bij het toezien op de uitvoering daarvan en de toetsing van het eindresultaat. Dit PvE Frisse Scholen is geen compleet PvE, maar helpt u om de juiste eisen te stellen en te toetsen.

Met het Programma van Eisen Frisse Scholen kunt u:

  • een ambitieprofiel voor energie en binnenmilieu vaststellen,
  • eisen opnemen voor het ontwerp en het bestek,
  • offertes voor bouwopdrachten opstellen en bouwopdrachten verstrekken,
  • de uitvoering controleren en het eindresultaat en toetsen,
  • eisen stellen aan monitoring en beheer en onderhoud.

Er komt binnenkort een nieuwe versie online 

 

Huisvesting
Binnenklimaat

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems of programma's of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact Opnemen