ventialtie

Schoonmakend Nederland vernieuwt Norm schone school 

Schoonmakend Nederland heeft het werkprogramma voor scholen vernieuwd. Hierin staat hoe vaak en op welke manier de ruimtes in een school schoongemaakt moeten worden, wie wat doet en waar je samen (school en schoonmaakbedrijf) nadere afspraken over moet maken. 

Het nieuwe basisprogramma, dat moet zorgen voor een goede hygiëne op scholen, is tot stand gekomen met en in samenwerking met Schoonmakend Nederland, PO-Raad,  en Ruimte-OK. De tabel bevat schoonmaakhandelingen, frequenties en aandachtspunten die nodig zijn voor een gezonde en veilige leer-werkomgeving. Het programma is bedoeld om zelf, geïnformeerd, de afweging te maken welke elementen van schoonmaak je door een schoonmaakbedrijf laat doen. 

Het werkprogramma is nu vernieuwd op basis van de hygiënerichtlijnen voor basisscholen van het RIVM. Deze richtlijn wordt gezien als een minimumnorm om in een hygiënisch schone omgeving te leren en te werken. In het werkprogramma is, mede door Corona, nu ook aandacht voor het goed schoonhouden van de ventilatievoorzieningen.

Download hier het vernieuwde werkprogramma   

 

Binnenklimaat
Huisvesting

Ons team staat klaar voor jouw vragen

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems of programma's of heb je niet gevonden wat je zocht? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact opnemen