Subsidieoverzicht

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Den Haag | Zuid-Holland

Hieronder vindt u een overzicht van actuele subsidies op het gebied van verduurzaming. Deze subsidies worden voornamelijk door het ministerie van BZK verstrekt via RVO.nl. Daarnaast zijn er een aantal regionale subsidies die via Invest-NL te vinden zijn.

Hieronder vindt u de informatie over de huidige subsidies:


SUVIS regeling

De SUVIS regeling (specifieke uitkeringen voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen is de regeling die in de plaats (en aanvullend) is gekomen voor de toegezegde SUDS-regeling. De nieuwe regeling is onderdeel van 100 miljoen van een totaal van 360 miljoen wat wordt uitgetrokken om binnenklimaat en duurzaamheid van scholen te verbeteren de komende jaren. Klik hier voor meer informatie 

De regeling is door gemeenten in overleg met besturen te gebruiken voor het verbouwen van bestaande schoolgebouwen waarin in ieder geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen worden getroffen om het binnenklimaat te verbeteren. Een aanvraag via de gemeente kan gedaan worden tussen 4 januari 2021 en 30 juni 2021.

Subsidieregelingen ISDE en SDE++

Om ondernemers in zowel de profit als non-profit sector te ondersteunen bij het opwekken van duurzame energie, stelt het Ministerie van Economische Zaken subsidies beschikbaar. Schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeenten kunnen gebruikmaken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) en de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Wat zijn de verschillen en wanneer komt uw organisatie in aanmerking voor een tegemoetkoming? Dat leest u hieronder. 

  • ISDE

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunnen ondernemers een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie. Dit zijn installaties zoals zonneboilers, biomassaketels, warmtepompen en palletkachels met een klein vermogen. De ISDE is een investeringssubsidie met een eenmalige uitkering. Per installatiesoort is door de RVO een apparatenlijst opgesteld, waarin u de hoogte van het subsidiebedrag kunt terugvinden. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het merk, type en vermogen van de installatie. 
Let op: u komt in aanmerking mits u een KVK-nummer heeft en eigenaar bent van de investering. Klik hier voor meer informatie.

  • SDE++

Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving.
De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. Momenteel wordt de SDE++ uitgewerkt. Deze webpagina’s worden in fases geactualiseerd. Klik hier voor meer informatie 

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2020

Investeert u als ondernemer en/of eindgebruiker in een innovatie voor aardgasloze woningen, wijken en gebouwen? En doet u dat alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2020.
Dit thema ondersteunt projecten waarin één of meer innovatieve producten en diensten ontwikkeld worden, die bijdragen aan:

  • de transitie naar aardgasloze of aardgasloos-ready woningen, gebouwen en/of wijken tegen zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruiker en zo laag mogelijke maatschappelijke kosten;
  • het tegelijkertijd handhaven en waar mogelijk verbeteren van de technische, fysische, functionele en esthetische kwaliteiten in de woning, het gebouw en/of de wijk;
  • het verhogen van het tempo en/of de aantallen om bestaande woningen en gebouwen op grote schaal aardgasloos of aardgasloos-ready te kunnen maken.

Meer informatie: subsidie DEI+

Risico's dekken voor aardwarmte 2020

Investeert uw bedrijf in een aardwarmteproject? Met Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) verzekert u zich tegen de financiële risico's van een misboring. Heeft uw boring een teleurstellend resultaat? Dan krijgt u een vergoeding. Hiervoor betaalt u een premie vooraf.
Met deze regeling stimuleren het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aardwarmte als duurzame energiebron. Geen inhoudelijk wijzigingen in 2020 Op 1 april 2020 is de regeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) voor de 9e keer open. Er zijn geen inhoudelijke verschillen met de 7e openstelling in 2018 en 8e openstelling in 2019. Alle aanvraagformulieren zijn hetzelfde.

Meer informatie risico’s dekken

Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek (MIA)

De EIA is een fiscale regeling waarmee de overheid ondersteuning biedt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Als voorwaarde geldt dat de aanvrager (ook een stichting of vereniging) vennootschapsbelastingplichting is. Het bedrijfsmiddel (ook b.v. isolatie en LED-verlichting) moet minimaal € 2.500,= aan investering vragen en voldoen aan de eisen van de Energielijst.

Meer informatie 

Wet- en regelgeving
Verduurzaming

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems of programma's of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact Opnemen