Energieverbruik KSE daalt langzaam maar zeker

Door een goede strategie gaat het energieverbruik van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) langzaam maar zeker omlaag. In het mega grote schoolgebouw zijn energiebesparende maatregelen al ruim vijftien jaar een structureel onderdeel van het MJOP. Met resultaat, want een scan door onze Energiebespaarder Jeroen Paas wees uit dat het energieverbruik per vierkante meter in vergelijking met andere scholen tamelijk laag is. "Dat was voor ons een aangename verrassing," zegt conrector Leon Geers, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. "Bij zo'n groot gebouw moet je heel alert zijn op afwijkingen in het energieverbruik. Dit is een bevestiging dat we daar goed grip op hebben."

Sturen op optimaal onderwijsresultaat
De KSE heeft een regionale functie. Het hoofdgebouw huisvest het grootste deel van de leerlingen en het personeel.  Alleen de brugklassers hebben een eigen gebouw.
Geers ziet de bedrijfsvoering als één integraal gebeuren, bestaande uit de elementen onderwijs, personeel, facilitaire zaken, ICT en financiën. Hij stuurt op optimaal onderwijsresultaat. "De kern is dat we kijken naar wat er nodig is om goed onderwijs te geven. Dat begint bij goed gekwalificeerd personeel en geschikte lesruimtes. Verwarming, koeling en luchtkwaliteit maken daar ook deel van uit. Beperking van het energieverbruik helpt om het allemaal betaalbaar te houden. Want het is de kunst om ervoor te zorgen dat we die voorzieningen treffen op zo'n manier, dat alles aan het eind van de rit onder aan de streep in balans is."

Logische momenten meest kosten efficiënt
In aanmerking genomen dat bij de bouw van het hoofdgebouw in 1973 geen aandacht was voor het energieverbruik, doet de KSE het ronduit goed. Bij grote verbouwingen wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om op dat gebied stappen te zetten. In 2009 - 2010 is er een grote verbouwing geweest, waarbij het dak en de gevels zijn geïsoleerd en een ventilatiesysteem is aangebracht. In de jaren daarna zijn twee van de vijf leshuizen gerenoveerd. Daar is onder anderen energiezuinige verlichting aangebracht. Ook wordt veel energie bespaard met een nieuwe installatie om het douchewater bij de zes gymzalen te verwarmen. Met 900 zonnepanelen wordt sinds enkele jaren ongeveer eenderde van de elektrische energie opgewekt. Op dit moment worden er plannen gemaakt om alle verlichting in het gebouw stapsgewijs te vervangen door energiezuinige varianten. In 2024 worden alle radiatoren vernieuwd. Ook staat er weer een modernisering van één van de leshuizen op stapel.
In het terugdringen van het energieverbruik is een grote stap gezet door nieuwbouw van het brugklasgebouw. Leon Geers: "Wij zien het brugklasgebouw niet eens terug op de energierekening, zo weinig energie gebruikt het. Dat willen we natuurlijk overal. Maar doordat wij zo'n groot complex hebben kunnen we niet alle maatregelen die we zouden willen nemen in één keer uitvoeren. Door dat op logische momenten te doen, als onderdeel van andere werkzaamheden, zijn we het meest kostenefficiënt. Het duurt dan misschien wat langer, maar zo komen we ook waar we willen zijn."

Individuele ondersteuning maakt het verschil
Om er achter te komen hoe de KSE presteert op het gebied van energieverbruik heeft Energiebespaarder Jeroen Paas vanuit het programma Scholen Besparen Energie een energiescan uitgevoerd. Samen met hoofdconciërge Benny Wirix heeft hij een ronde door het gebouw gemaakt op zoek naar energieverliezen. Er werd een aantal luchtbehandelingskasten gevonden die midden in de zomer nog een warmtevraag hadden. Dat probleem kon via het gebouwbeheersysteem eenvoudig worden verholpen. Ook bleek dat de verlichting moet worden vervangen door energiezuinige alternatieven. Daarnaast is gesproken over de manieren waarop het gebouwbeheersysteem wordt gebruikt. Op advies van Jeroen heeft de hoofdconciërge samen met een collega een cursus gevolgd bij Priva, de leverancier van het gebouwbeheersysteem. Zij kunnen de verschillende systemen nu zelf beter op elkaar afstemmen. Ook heeft Jeroen ondersteund om op een goede manier aan de uitvoering van de informatieplicht te kunnen voldoen. Zodoende heeft KSE zelf een goede marktpartij kunnen inschakelen om hen daarbij te assisteren.

Jeroen Paas: “Door scholen op die manier te ondersteunen weten ze hoe ze zelf eenvoudig energie kunnen besparen en worden ze competent opdrachtgever.”

Deze praktijkervaring is opgesteld vanuit het ondersteuningsprogramma ‘Scholen besparen Energie’. Dit 2-jarige programma ondersteunt schoolbesturen in 2019 en 2020 bij het nemen van eenvoudige en laagdrempelige maatregelen om energie te besparen.In deze praktijkcasus is invulling gegeven aan een aantal van de 10 maatregelen waarmee scholen aan de slag kunnen. Meer weten? Vraag de Energiebespaarder aan via www.scholenbesparenenergie.nl.

Voor een volledig overzicht van de tips wordt verwezen naar de website

 

Energie besparen
Energie opwekken
Binnenklimaat

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems of programma's of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact Opnemen