Praktijkvoorbeelden

Hoe gaan anderen om met vraagstukken over het realiseren van duurzame en goede onderwijshuisvesting en de financiering daarvan? Wat zijn ervaringen van collega's bij gemeenten en schoolbesturen? 

Alle duurzame praktijkvoorbeelden vindt u hier.