Klimaatverbond

De Vereniging Klimaatverbond Nederland, kortweg het Klimaatverbond, is actief sinds 1992 en vormt een dynamisch (en nog altijd groeiend) netwerk van meer dan 150 gemeenten, provincies en waterschappen. Met deze unieke achterban heeft het Klimaatverbond wortels in alle (gekozen) decentrale overheden, in elke politieke kleur en vertegenwoordigen wij samen ruim 10 miljoen inwoners.

De leden hebben met elkaar afgesproken om samen te werken aan de noodzakelijke energietransitie van fossiel naar 100% hernieuwbaar. De unieke combinatie van lobby en projecten, in combinatie met een sterke inhoudelijke focus op klimaat en duurzame energie, maken dat het Klimaatverbond veel kennis en een sterk netwerk heeft; lokaal, nationaal en internationaal, bestuurlijk en inhoudelijk. Vanuit deze sterke basis zijn we in staat om een goede koppeling te maken tussen (nationaal) beleid en de (lokale) praktijk.

Betrokken bij