Ed Peters

Expert bij Ruimte-OK

Ik ben mijn carrière begonnen als docent economie en decaan in het voortgezet onderwijs en werkte vervolgens 25 jaar als rector en bestuursmanager. Daarnaast bouwde ik jarenlange ervaring op als bestuurder en toezichthouder bij  verschillende organisaties in het publieke  domein o.a. als commissaris van een woningbouwcorporatie. Was in Nijmegen mede-initiatiefnemer van de doordecentralisatie overeenkomst onderwijshuisvesting (2008). Ik startte in 2009 een eigen adviesbureau Ed Peters Advies Ondernemerschap in Onderwijs.

Ik ben als bestuursadviseur van enkele grote onderwijsorganisaties en gemeenten betrokken bij fusies, reorganisaties en realisatie van (integrale) huisvestingsplannen. 

Ik heb kennis en inzicht in bestuurlijk strategische processen in zowel de onderwijssector als ambtelijk en politiek binnen gemeenten. Actuele kennis en ervaring m.b.t. bedrijfsvoering in de onderwijssector w.o. financieringsvormen inzake maatschappelijk vastgoed, duurzame exploitatie van onderwijsgebouwen en samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Daarnaast ben ik lid van de RvT van een onderwijsorganisatie in het VO, en werk ik in projecten samen met o.a. de TUe.

Betrokken bij