Jan Littink

Expert bij Ruimte-OK
Senior adviseur Leeuwendaal

Door mijn lidmaatschap van de Initiatiegroep Andere Tijden in onderwijs en opvang, ben ik vanaf 2008 nauw betrokken bij de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Inmiddels heb ik vele informatieavonden op scholen verzorgd, die met Andere Tijden aan de slag willen.

Vanaf het voorjaar van 2011 ben ik begeleider geweest van de pilot (2011-2014) “experimenteerscholen flexibele onderwijstijden” van het ministerie van OCW. Samen met Anki Duin verzorg ik de leergang “samenwerken aan een kindcentrum,” die ontstaan is binnen de Initiatiefgroep Andere Tijden, maar nu losgekoppeld is van de Initiatiefgroep. Deze leergang is bedoeld voor directeuren van basisscholen en locatieleiders van een kinderopvang die samen als koppel verder willen werken naar een kindcentrum.

Ook heb ik op de achtergrond meegewerkt aan de uitgave van ‘Slim Personeelsbeleid”, een handreiking voor personeelsbeleid voor iedereen, die als onderwijs en kinderopvang nauwer wil samenwerken.

Betrokken bij