Jan Schraven

Expert bij Ruimte-OK

Expert in onderwijsrecht en bekostiging, met name scholenplanning en onderwijshuisvesting.
Mijn specialismen zijn: financiering onderwijs vastgoed, doordecentralisatie en eigendomsverhoudingen brede scholen.

Mijn ervaringen zijn:

  • Advisering en begeleiding van scholen voor voortgezet en primair onderwijs in de huisvesting, met name op het vlak van bekostiging en contractering
  • Advies en bemiddeling bij vraagstukken tussen gemeente en schoolbesturen in de bekostiging van onderwijshuisvesting.
Betrokken bij