Rob Vastbinder

Expert bij Ruimte-OK

Met bijna 40 jaar werkervaring in de (semi) publieke sector op het snijvlak van beleid, management en bestuur ben ik meermaals actief betrokken geweest bij vraagstukken rond kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs. Vanuit een actieve en betrokken houding heb ik hierbij, met diverse ‘partijen’, gewerkt aan het opnieuw en gefundeerd vormgeven van de educatieve basis (0-15 jaar). Ik heb in deze jaren geleerd dat de snelle veranderingen in de samenleving van de laatste dertig jaar daarbij nopen tot innoveren, tot actief en over de ‘grenzen’ samenwerken, tot beter in elkaar overlopende leerfasen en –modellen en tot het effectief gebruik maken van moderne (leer)technologieën. Maar bovenal gaat het er om daarbij de actieve verbinding met zowel de ‘klanten’ als de ‘producenten’ op te zoeken.

Mijn kracht en ervaring ligt in het doorgronden van opkomende vraagstukken en deze, met betrokkenen, in perspectief plaatsen om vervolgens met de resultaten hiervan, vaak projectmatig, gericht aan de slag te gaan. Hoewel ik sterk gericht ben op het te bereiken resultaat blijf ik oog houden voor een actieve participatie van de diverse belanghebbenden en weet ik bruggen te slaan tussen de diverse leefwerelden.

Betrokken bij