Wim Lengkeek

Expert bij Ruimte-OK

Mijn expertise heb ik opgebouwd in het primair onderwijs en als adviseur van een besturenorganisatie. Behalve de wet- en regelgeving zijn vooral het contact tussen bestuur en gemeente, het opzetten van een strategisch huisvestingsplan, professionalisering op het gebied van onderwijshuisvesting, ondersteuning bij beleidsmatige vraagstukken als verduurzaming, doordecentralisatie of vorming van kindcentra onderwerpen die binnen mijn expertise vallen. Als beleidsadviseur voor GO|ON werk ik aan dit alles ook zelf een aantal dagen per week in de praktijk.

 

 

Betrokken bij