Afbeelding bij artikel
zaterdag 04 september 2021
Body tekst

1 oktober start tweede aanvraag-ronde SUVIS

Op 1 oktober opent een nieuwe aanvraagronde voor de Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS). Gemeenten kunnen vanaf  deze datum in samenspraak met het schoolbestuur een aanvraag indienen voor schoolgebouwen waarin (energiezuinige) maatregelen worden getroffen die het binnenklimaat verbeteren.

Het uitkeringsplafond van de bestaande SUVIS is daarvoor opgehoogd met een bedrag van ruim € 98 miljoen euro. Het kabinet heeft besloten deze middelen vanuit 2023 naar voren te halen. De middelen zijn een onderdeel van het totale budget van € 360 miljoen dat beschikbaar is gesteld voor het verbeteren van ventilatie op scholen.

Naast de ophoging van het beschikbare budget is ook de looptijd van de projectperiode aangepast. Een project waarvoor een uitkering wordt verleend dient uiterlijk 31 augustus 2022 aan te vangen en uiterlijk 31 augustus 2024 afgerond te zijn. Ook voor aanvragen die reeds beschikt zijn is de projectperiode aangepast. De overige randvoorwaarden in de SUVIS blijven ongewijzigd en van toepassing op aanvragen die worden ingediend in de tweede aanvraagperiode.

Door het ophogen van het uitkeringsplafond van de SUVIS en het opnieuw openstellen van een aanvraagronde komt extra geld beschikbaar voor gemeenten en (via de gemeente) schoolbesturen om projecten met betrekking tot het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen uit te voeren. Gemeenten die een aanvraag in voorbereiding hadden of dit nog niet gedaan hadden krijgen nu alsnog de mogelijkheid om een aanvraag te doen. Gemeenten die reeds voor 30 juni een aanvraag hadden ingediend, en tot nu toe geen uitkering konden ontvangen vanwege overschrijding van het uitkeringsplafond, hoeven nu niets te doen. Hun aanvraag wordt automatisch meegenomen in de beoordeling van deze tweede ronde.  

Klik hier voor meer informatie!