Afbeelding bij artikel
maandag 16 januari 2023
Body tekst

Basissubsidie Ventilatie op Scholen verlengd

Om op school zo goed mogelijk te kunnen presteren, is een goede luchtkwaliteit in schoolgebouwen belangrijk. Zowel voor leerlingen als docenten.

Het RIVM adviseert om te voldoen aan de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten. Scholen kunnen daarbij nog steeds subsidie aanvragen voor de verbetering van de ventilatie op scholen. De laatste aanvraagperiode voor de vangnetsubsidie is gestart. Besloten is ook de aanvraagperiode voor de basissubsidie te verlengen. Vanaf 20 januari kunnen scholen de basissubsidie weer aanvragen tot en met 30 april 2023.

Keuze voor basis- of vangnetsubsidie

  • De basissubsidie vergoedt 30 procent van de kosten. De basissubsidie kan vanaf 20 januari weer aangevraagd worden tot en met 30 april 2023.

  • De vangnetsubsidie kan worden aangevraagd wanneer het gebouw tot de meest urgente gevallen behoort. De financiering is dan 60 procent. Schoolbesturen kunnen daarmee de ventilatie verbeteren en flankerende energiebesparende maatregelen nemen. 
    Deze vangnetsubsidie kan aangevraagd worden tot en met 31 maart 2023.

>> Lees meer over de regeling

Locatiebezoek Hulpteam Optimaal Ventileren op Scholen
Naast het aanvragen van de subsidie kunnen scholen ook gebruik maken van het Hulpteam Optimaal Ventileren. Dit Hulpteam is opgericht om scholen hands-on te ondersteunen bij het verkrijgen van een goed binnenklimaat. 
Scholen kunnen een expert van het Hulpteam uitnodigen voor een locatiebezoek. Tijdens dit bezoek maakt de expert op basis van een rondgang door de school de huidige situatie inzichtelijk. De expert geeft daarnaast ook een instructie aan het schoolteam om aan te geven hoe er met de bestaande voorzieningen (indien mogelijk) optimaal geventileerd kan worden. Ook worden tips gedeeld over hoe kou en warmte in onderwijsruimten voorkomen kunnen worden.
Meer informatie en vraag een locatiebezoek aan