Afbeelding bij artikel
woensdag 04 januari 2023
Body tekst

Betere ventilatie helpt om leerprestaties te bevorderen

Nicolas Duran, Piet Eicholtz, Nils Kok, Juan Palacios – Universiteit Maastricht

Sinds de coronacrisis staat het ventileren van scholen sterk in de belangstelling, vooral om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Maar in hoeverre heeft slechte ventilatie ook invloed op de leerprestaties van leerlingen? Een omvangrijk veldexperiment onder Limburgse basisscholen werpt licht op de relatie tussen ventilatie en toetsscores van leerlingen.

In het kort:
● Slechte ventilatie vermindert leerprestaties en het effect lijkt zelfs groter dan dat van de coronasluitingen.
● De kans op een havo/vwo-advies is dertien procent lager als de CO2-blootstelling in het semester vóór de eindtoets verdubbelt.
● Door de extra coronagelden voor onderwijs deels te investeren in betere ventilatie, wordt het probleem grotendeels opgelost.

Lees hier het volledige onderzoek

Ondersteuning bij optimaal ventileren op scholen
Om scholen te ondersteunen heeft het Ministerie van OCW, in samenspraak met de PO-Raad, VO-raad en VNG, een pakket van maatregelen georganiseerd om de ventilatie op scholen te optimaliseren. Onderdeel hiervan is het Hulpteam Optimaal Ventileren en de Vangnetsubsidie. Lees hier meer over deze ondersteuning