Afbeelding bij artikel
Cursusreeks Kindcentra
woensdag 03 juli 2024
Body tekst

Cursusreeks Kindcentra 2024

Wil jij je kennis over kindcentra vergroten? In deze cursusreeks gaan we onder andere in op visievorming, hoe richt je een duurzaam kindcentrum in? Hoe organiseer en financier je dit? Daarnaast bespreken we thema's als het Didam-arrest, aanbesteden, beheer & onderhoud.

De reeks bestaat uit een basiscursus en vier verdiepingscursussen die je in combinatie of los kunt volgen.

Kosten: Basiscursus € 350,- excl. btw, verdiepingscursus € 250,- excl. btw per cursus. Organisaties met een ondersteuningsabonnement krijgen 30% korting.  
Volg je de volledige reeks? Dan krijg je 1 verdiepingscursus cadeau en is het totaalbedrag € 1100,- excl. btw. voor de volledige reeks (Voor abonnees geldt enkel de 30% korting en zij betalen daarmee €945,- excl. btw. voor de volledige reeks).


Basiscursus – Visievorming Kindcentra

De basis van een kindcentrum ligt bij het vormen van een visie. Waarom start je een kindcentrum? Hoe ziet het toekomstbeeld van het kindcentrum eruit en welke positie wil je graag innemen? In deze aftrap van de cursusreeks krijg je handvatten om deze visie te maken en leer je hoe je de samenwerking met de partners kunt organiseren.


Verdiepingscursus – Aan de slag met passende huisvesting

Tijdens deze verdiepingscursus bespreken we hoe je zorgt dat het gebouw past bij de visie. 

  • Hoe zorg je voor duurzame en toekomstbestendige huisvesting?
  • Hoe maak je optimaal gebruik van de ruimte (binnen en buiten)? 
  • Hoe zorg je voor een passende speelleeromgeving?
  • Hoe ga je om met thema's als inclusie en gezondheid?

We gaan in op bovenstaande punten en bekijken samen praktijkvoorbeelden van bestaande duurzame kindcentra. Wat kunnen we leren van deze voorbeelden?


Verdiepingscursus – Organiseren en financieren van een kindcentrum

Onderwijs en kinderopvang zoeken elkaar steeds vaker op in nauwere samenwerking en gemeenschappelijke huisvesting. Terwijl iedereen daar de voordelen van ziet, kent de huidige wetgeving nog steeds de nodige belemmeringen voor een optimale invulling. Hoe kunnen kinderopvang, onderwijs en gemeenten daar het beste mee omgaan? Ben je op zoek naar praktische tips en oplossingen? Volg dan de verdiepingscursus cursus – organiseren & financieren van huisvesting kindcentra.  

Deze cursus geeft praktische oplossingen en tips aan de hand van de volgende onderwerpen:

  • Rolverdeling; bestuurlijke modellen voor een kindcentrum​
  • Eigendomsverhoudingen; modellen en varianten
  • Financiering van de huisvesting; wat zijn de scenario’s?

Verdiepingscursus – Didam-arrest en aanbesteden

Tijdens deze verdiepingscursus gaan we specifiek in op het Didam arrest en hoe je een aanbesteding organiseert. 

De ontwikkeling van kindcentra roept in de regel al genoeg vraagstukken op. De uitspraak van de Hoge Raad in de zaak “Didam” voegt daar een nieuw aandachtspunt aan toe. Wat heeft dit arrest nu tot gevolg?  

Kort gezegd heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de gemeente, als ze een onroerende zaak wil verkopen, aan potentiële gegadigden de mogelijkheid moet bieden om mee te dingen. De exacte gevolgen van het arrest zijn nog niet uitgekristalliseerd. De verwachting is dat er nog nieuwe jurisprudentie volgt die tot een eenduidig beeld zullen leiden.

Ben jij ook benieuwd hoe je dit het beste kunt aanpakken en naar de gevolgen? Schrijf je dan in voor de verdiepingscursus – Didam-arrest en aanbesteden.


Verdiepingscursus – Beheer en onderhoud

Tijdens deze verdiepingscursus gaan we in op het beheer en onderhoud van een kindcentrum, met betrekking tot de zakelijke afspraken.

We gaan het hebben over: wat valt er allemaal onder beheer en onderhoud? Hoe maak je hier voor alle partijen passende afspraken over? Wat zijn de afspraken bij de huur?

Ben jij benieuwd wat de zakelijke afspraken zijn binnen het beheer en onderhoud? Schrijf je dan in voor de verdiepingscursus – Beheer en onderhoud.


Op dit moment is er nog geen data bekend voor de bovenstaande cursusreeks. Mocht je interesse hebben, laat het ons dan weten via het formulier.

Aanmelden