Afbeelding bij artikel
Webinarreeks PO raad RuimteOK
woensdag 03 maart 2021
Body tekst

Cursussen Onderwijshuisvesting i.s.m. met de PO-Raad

Tijdens deze cursusreeks gaan we in op verschillende thema's rondom onderwijshuisvesting. We gaan o.a. in op de wet- en regelgeving, strategisch huisvestingbeleid, verduurzaming & renovatie, organiseren en financieren van kindcentra en meer.  Wil jij je kennis over onderwijshuisvesting vergroten? Volg dan de webinars onderwijshuisvesting die wij in samenwerking met de PO-Raad organiseren.  

Een basiscursus en vier verdiepingscursussen die je in combinatie en los kunt volgen.
Kosten: € 175,- excl. btw per cursus, €150,- excl. btw per cursus wanneer je de volledige reeks volgt. 
Voor wie?: Gemeenten, primair en voortgezet onderwijs

Onderwijshuisvesting – de basis 
Dinsdag 18 mei 13:00 uur - 16:15 uur
Tijdens deze interactieve sessie wordt basiskennis verkregen over de rollen van scholen en gemeenten met betrekking tot onderwijshuisvesting. Wat mag wel en wat mag niet? En wat zijn de verplichtingen? Maar juist ook waar je met elkaar over in gesprek kunt gaan. Daarnaast komen thema’s aan bod als beheer en exploitatie en strategisch huisvestingsbeleid. Na deze bijeenkomst herken je de mogelijke risico’s die nieuwe verantwoordelijkheden op het vlak van onderwijshuisvesting met zich meebrengen.

Verduurzaming & Renovatie 
Donderdag 27 mei 13:00 uur - 16:15 uur
Tijdens deze interactieve cursus gaan we aan de slag met de verduurzamingsopgave van onze schoolgebouwen. Wat is duurzaamheid? En hoe ga ik om met zaken zoals CO2-reductie en circulariteit? Na deze cursus ben je bekend met de sectorale routekaart, weet je hoe je met elkaar een ambitieniveau kan vaststellen en kun je ook echt aan de slag.

Bouwheerschap 
Dinsdag 1 juni 13:00 uur - 16:15 uur
Veel schoolleiders en bestuurders maken in hun werkzame leven maar een enkele keer een bouwtraject mee. Maar wat betekent dit? Wat komt er allemaal bij kijken? Welke stappen moeten worden doorlopen om tot een goede invulling van dit opdrachtgeverschap te komen? Thema’s zoals verduurzaming, kwaliteitsborging en levensduurbenadering vragen daarnaast een specifieke aanpak tijdens de verschillende bouwfasen. Kortom op welke manier geef je invulling in jouw rol als opdrachtgever/ bouwheer? Tijdens deze interactieve cursusmiddag wordt de invulling van het opdrachtgeverschap verder verkend. De cursisten worden meegenomen in de principes van het ‘Projectmanagement’ en krijgen tips mee hoe zij hiermee in de eigen praktijk aan de slag kunnen.

Strategie & financiën 
Donderdag 10 juni 13:00 uur - 16:15 uur
Gezamenlijk werk maken van de kwaliteitsverbetering van onderwijshuisvesting. Hoe kan dit proces sneller, effectiever en efficiënter worden gestructureerd? Hoe kom je als schoolbestuur en gemeenten tot goede integraal gedragen plannen voor de huisvesting? Op welke manier stem je eigen gebouwbeheer goed af op een gezamenlijk IHP? Welke financieringsmogelijkheden zijn er? 

Organiseren en financieren kindcentra 
Dinsdag 22 juni 13:00 uur - 16:15 uur
Onderwijs en kinderopvang zoeken elkaar steeds vaker op in nauwere samenwerking en gemeenschappelijke huisvesting. Terwijl iedereen daar de voordelen van ziet, kent de huidige wetgeving nog steeds de nodige belemmeringen voor een optimale invulling. Deze cursus geeft praktische oplossingen en tips over de rolverdeling, eigendomsverhoudingen (modellen en varianten) en de financiering van de huisvesting.

Klik hier om aan te melden