Afbeelding bij artikel
Webinarreeks PO raad RuimteOK
dinsdag 23 augustus 2022
Body tekst

Cursussen Onderwijshuisvesting i.s.m. met de PO-Raad 

Wil jij je kennis over onderwijshuisvesting vergroten? Volg dan de cursusreeks onderwijshuisvesting die wij in samenwerking met de PO-Raad organiseren. Tijdens deze cursusreeks gaan we in op verschillende thema's rondom onderwijshuisvesting, zoals de wet- en regelgeving, strategisch huisvestingbeleid, verduurzaming & renovatie en meer.  

Een basiscursus en vier verdiepingscursussen die je in combinatie en los kunt volgen.

  • Kosten: € 175,- excl. btw per cursus, €150,- excl. btw per cursus wanneer je de volledige reeks volgt.
  • Voor wie: Gemeenten, primair en voortgezet onderwijs 
  • Locatie: Utrecht

 

Onderwijshuisvesting – De basis
Dinsdag 22 november en dinsdag 17 januari van 10:00 uur tot 15:30

Tijdens deze interactieve cursus wordt basiskennis verkregen over de rollen van scholen en gemeenten met betrekking tot onderwijshuisvesting. Wat komt er allemaal kijken bij onderwijshuisvesting? Wat mag wel en wat mag niet? En wat zijn de verplichtingen? Hierover ga je samen met onze experts en vakgenoten uit onderwijs en gemeenten in gesprek. Daarnaast komen thema’s aan bod als beheer en exploitatie en strategisch huisvestingsbeleid. Na deze bijeenkomst herken je de mogelijke risico’s die nieuwe verantwoordelijkheden op het vlak van onderwijshuisvesting met zich meebrengen.

Verdiepingscursus -Verduurzaming onderwijshuisvesting
Dinsdag 26 januari van 10:00 uur tot 13:00 uur
Tijdens deze interactieve cursus beginnen we met inzicht. Wat is de definitie van duurzaamheid? En hoe zit het met thema’s zoals het klimaat, CO2-reductie en circulariteit? En hoe kom ik erachter hoe duurzaam mijn school of portefeuille is? Het vormen van een duidelijk beeld over waar je staat met alle schoolgebouwen zorgt voor een goed vertrekpunt om met de opgaven aan de slag te gaan. Ook leren we je meer over normeringen zoals BENG of de milieuprestatie en hoe je instrumenten kunt toepassen zoals de Rekentool Daadwerkelijk Energieverbruik. Vervolgens bespreken we de landelijke opgaves met betrekking tot duurzaamheid, kwaliteit en functionaliteit en krijg je tips en adviezen over hoe je een portefeuilleaanpak kunt vormgeven. Na deze cursus weet je de verduurzaming mee te nemen in de integrale aanpak en heb je een stappenplan om zelf met de opgaves aan de slag te gaan. Ook gaan we in op de mogelijkheden die je direct morgen al kan doorvoeren.

Verdiepingscursus - Proces van bouwen beheer en borgen
Dinsdag 26 januari van 14:00 uur tot 17:00 uur
Veel schoolleiders en bestuurders maken in hun werkzame leven maar een enkele keer een bouwtraject van een school mee. Maar wat betekent dit? Wat komt er allemaal bij kijken? Welke stappen moeten worden doorlopen om tot een goede invulling van dit opdrachtgeverschap te komen? En hoe kies je tussen regulier of integraal aanbesteden? Thema’s zoals verduurzaming, kwaliteitsborging en levensduurbenadering vragen daarnaast een specifieke aanpak tijdens de verschillende bouwfasen. Kortom op welke manier geef je invulling in jouw rol als opdrachtgever/ bouwheer? Tijdens deze interactieve cursusmiddag wordt de invulling van het opdrachtgeverschap verder verkend. De cursisten worden meegenomen in de principes van het ‘Projectmanagement’ en krijgen tips mee hoe zij hiermee in de eigen praktijk aan de slag kunnen.

Verdiepingscursus - Strategie en financiën 
Dinsdag 14 februari van 10:00 uur tot 13:00 uur 
Gezamenlijk werk maken van de kwaliteitsverbetering van onderwijshuisvesting. Hoe kan dit proces sneller, effectiever en efficiënter worden gestructureerd? Hoe kom je als schoolbestuur en gemeenten tot goede integraal gedragen plannen voor de huisvesting? Op welke manier stem je het eigen gebouwbeheer goed af op een gezamenlijk IHP? Hoe borg je afspraken tussen gemeente en schoolbesturen én hoe verhoudt zich dat tot de verordening huisvestingsvoorziening van de gemeente. Hoe ga je om met de bestaande bekostiging en welke andere mogelijkheden zijn er?

Verdiepingscursus - Organiseren en Financieren van Kindcentra 
Dinsdag 14 februari van 14:00 uur tot 17:00 uur
Onderwijs en kinderopvang zoeken elkaar steeds vaker op in nauwere samenwerking en gemeenschappelijke huisvesting. Terwijl iedereen daar de voordelen van ziet, kent de huidige wetgeving nog steeds de nodige belemmeringen voor een optimale invulling. Deze cursus geeft praktische oplossingen en tips over de rolverdeling, eigendomsverhoudingen (modellen en varianten) en de financiering van de huisvesting.

Klik hier om aan te melden!