Afbeelding bij artikel
maandag 08 maart 2021
Body tekst

Externe locaties voor voortgezet onderwijs wettelijk geregeld

Bron: VO-raad | Utrecht

Met het weer heropenen van de scholen voor alle leerlingen, worden scholen voor enkele organisatorische uitdagingen gesteld. De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) biedt een grondslag voor de bevoegdheid van de burgemeester om publieke ruimtes voor het voortgezet (speciaal) onderwijs open te stellen.

Met deze mogelijkheid wordt een duidelijke oproep gedaan aan scholen en gemeenten om met elkaar te kijken hoe vraag (scholen) en aanbod (gemeenten, culturele- en andere marktpartijen van grotere locaties) op creatieve manier kan worden samen gebracht.

Als scholen een externe locatie willen inzetten, is het daarom aan te bevelen dat zij altijd eerst in overleg treden met de gemeente die verantwoordelijk is voor huisvesting. Gemeenten zijn in sommige gevallen ook eigenaar van andere (leegstaande) ruimtes, zoals sportzalen, of hebben zicht op mogelijkheden.

Dat er locaties gebruikt gaan worden voor onderwijs, die wel gesloten zijn voor die activiteiten waarvoor die gebouwen bedoeld zijn, komt omdat deze ruimte beschikbaar wordt gesteld voor het geven van onderwijs als gevolg van de versoepeling per 1 maart. Scholen wordt zo meer ruimte geboden voor het geven van fysiek onderwijs en tegelijkertijd aan de afstandsregel te voldoen in de gevallen dat een schoolgebouw slechts beperkt ruimte heeft voor het organiseren van fysiek onderwijs

Lees hier het volledige artikel

 

Meer weten over onze ondersteuning. Kijk hier de volledige programma's op de websites

Programma overzicht