Afbeelding bij artikel
woensdag 30 maart 2022
Body tekst

Gezamenlijk in kaart brengen van ventilatie op scholen

Om de ventilatie op scholen te verbeteren hebben het Ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-raad en VNG begin dit jaar afspraken gemaakt over een gezamenlijk actieplan. Eén van de onderdelen van dit actieplan is dat schoolbesturen en gemeenten gezamenlijk de ventilatie op de scholen in de gemeente in kaart brengen. 

In de ledenbrief van 25 maart wordt aan gemeenten gevraagd om de volgende stappen uit te voeren: 

  1. Inventariseer de stand van zaken van de ventilatie in schoolgebouwen met dit format en stuur dit aan ventilatie@ruimte-ok.nl. Om dit proces te vereenvoudigen komt er binnenkort een invultool online op www.ventilatiehulp.nl. 
  2. Stuur de gegevens van een ambtelijk contactpersoon naar ventilatie@ruimte-ok.nl.
  3. Bepaal in overleg met de schoolbesturen de meest urgente knelpunten rondom ventilatie en bekijk gezamenlijk of en hoe deze met bestaande regelingen op te lossen zijn.
  4. Stuur het overzicht van de staat van schoolgebouwen in uw gemeente aan info@vng.nl, met als onderwerp ‘Overzicht schoolgebouwen’.

Kenniscentrum Ruimte-OK levert vervolgens de gegevens geanonimiseerd via een algemene rapportage aan het Ministerie van OCW voor een landelijk beeld. Bekijk hier een overzicht van alle maatregelen die zijn aangekondigd als onderdeel van het Actieplan voor snelle verbetering van ventilatie op scholen.

Ondersteuning nodig?
Onderwijspersoneel, schoolbesturen en gemeenten die bij het ventilatievraagstuk hulp en advies nodig hebben, kunnen gebruik maken van de speciaal hiervoor ingerichte helpdesk via 0800-0224402 of ventilatie@ruimte-ok.nl. Via de website ventilatiehulp.nl kunnen scholen ook ondersteuning op locatie aanvragen van het Hulpteam Optimaal Ventileren. Het Hulpteam komt op jouw school langs om de directie en onderwijzend personeel binnen één dag mee te nemen met als doel grip krijgen op de ventilatieopgaven. Samen met de expert wordt de huidige organisatie van de ventilatie in kaart gebracht, wordt ingezoomd op de mogelijkheden en worden direct tips en instructies gedeeld voor optimalisatie van de ventilatie. 

> naar ventilatiehulp.nl