Afbeelding bij artikel
handboek bewegingsonderwijs speellokaal
dinsdag 02 november 2021
Body tekst

Handboek huisvesting speellokaal

Het speellokaal is bij de (nieuw)bouw van basisscholen vaak een sluitpost. De KVLO heeft met betrokken partners in 2020-2021 gewerkt aan het opstellen van een handboek huisvesting speellokaal en een basisinventarislijst.

Na een intensief traject met betrokken werkgroepen, ligt er nu het eerste handboek huisvesting speellokaal en een nieuwe basisinventarislijst. De stukken dienen als richtlijn voor het bouwen en inrichten van het speellokaal. De KVLO en betrokken partners vragen hiermee aandacht voor het (leren) bewegen van het jonge kind binnen de basisschool. Vroeg begonnen, is vroeg gewonnen. Starten met bewegen en het aanleren van beweegvaardigheden bij het jonge kind is dan ook van groot belang voor later.

Om te komen tot een veelzijdige, uitdagende en veilige inrichting van het speellokaal heeft de KVLO in samenwerking met diverse experts uit de praktijk dit handboek samengesteld. Dit handboek dient als spreekstuk waarin professionals met elkaar nadenken over het vormgeven van de beweegomgeving op basis van visie op (leren) bewegen m.b.t. kleuters. Hierbij streven zij naar kwalitatieve beweeglokalen voor de kleuters waarin hun motorische ontwikkeling optimaal gestimuleerd en ontwikkeld kan worden.

Download handboek huisvesting speellokaal

meer informatie Kwaliteitskader Huisvesting