Afbeelding bij artikel
ventialtie
dinsdag 13 april 2021
Body tekst

IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs

Een vak apart:  Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel

Vrijdag 9 april heeft minister Slob de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) onderwijshuisvesting funderend onderwijs aan de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport bevat een advies over verbeteringen van het huisvestingsstelsel voor scholen in het funderend onderwijs.

Lees hier de volledige rapportage