Afbeelding bij artikel
donderdag 14 mei 2020
Body tekst

IHP-koerscheck

We realiseren ons dat alle veranderingen in deze coronatijd veel aandacht vragen. Aan ons om blijvende aandacht voor verduurzaming te vragen en ondersteuning te bieden op een laagdrempelige en toegankelijke manier. Juist nu!

Daarom bieden we u, vanuit het Scholen op Koers naar 2030 programma, de IHP-Koerscheck.  

IHP-koerscheck
We merken dat er veel verschil zit tussen de Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) van gemeenten. Als het gaat om onderwerpen als duurzaamheid, ontwikkelperspectief, bredere huisvestingsopgave, Klimaatdoelstellingen 2030-2050, samenwerking, veranderende wet- en regelgeving, financiering constateren we dat hier in meerdere/mindere mate in een IHP op in wordt gegaan. Het is van belang om zo volledig mogelijk te zijn omdat een IHP een belangrijke basis is bij een integrale aanpak. Wilt u een objectieve check van uw IHP, zodat u weet of u met uw huidige IHP op koers bent? En wilt u aandachtspunten ontvangen waarop u kan sturen in de uitvoering? Vanuit het Scholen op Koers programma bieden wij een IHP-Koerscheck aan!

De IHP-koerscheck die we bieden is een objectieve check om u, als organisatie:
•    inzicht te geven of u met het huidige IHP op koers bent  
•    aandachtspunten mee te geven waarop u kan sturen in de uitvoering

U bent aan zet!  
Met deze IHP-Koerscheck helpen we u een stap verder bij de lokale verduurzamingsopgave van de schoolgebouwen. U kunt ervoor kiezen om zelf de check in te vullen. Liever doen wij dat voor u omdat we dan echt met u mee kunnen denken.  

Heeft u interesse in een onafhankelijke check? Neem dan contact met ons op of bel naar 085-1304036

Samen gaan we voor duurzame scholen. U doet toch ook mee!